Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  

Forum Margonem > Aktualności > Log zmian

[zamknięty] [Przeszukaj temat] [Dodaj do ulubionych]

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.20 / 03.04.2019 r.

POPRAWIONE:
• [silnik] Naprawiono filtrowanie klanów ze spacją w nazwie.
• [silnik] Naprawiono błąd z jednoczesnym używaniem broni dwuręcznej i tarczy.
• [silnik] Naprawiono błąd z brakiem możliwości atakowania potwora.
• [silnik] Naprawiono błąd z filtrowaniem w oknie klanów.
• [silnik] Naprawiono błąd z występowaniem pokonanych potwór w Margonem Mini na mapach instancyjnych.
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował osłabienie naszych efektów leczenia podczas użycia Jadowitego podmuchu.
• [silnik] Poprawiono literówkę w komunikacie o nieaktualnym zaproszeniu do klanu.
• [silnik] Naprawiono błędne przydzielanie lootów dla dezerterów.
• [silnik] Naprawiono błędne przypisywanie profesji podczas zmiany przez NPC.
• [silnik] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał walkę w otchłani między graczami, którzy byli razem w grupie.
• [NI/SI] Naprawiono błędne kolizje, które pozostawały po losowaniu się Elit II.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie komunikatu o braku miejsca dla nowych klanowiczy.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie komunikatu o zaciągniętej pożyczce.
• [NI/SI] Naprawiono błąd, który nie pozwalał na otworzenie okna klanów po opuszczeniu klanu.
• [NI] Poprawiono zmienianie toreb i używanie przedmiotów w wersji mobilnej.
• [NI] Poprawiono działanie komendy "/all".
• [NI] Poprawiono wyświetlanie niestandardowych rozmiarów strojów i maskotek w sklepie.
• [NI] Naprawiono błędnie wyświetlający się w pierwszej turze cooldown umiejętności.
• [NI] Naprawiono przemieszczanie się tabeli zakończonych aukcji.
• [NI] Przesuwanie przedmiotów pod pole torby nie powoduje już przeniesienia przedmiotu do innej torby.
• [NI] Poprawiono działanie przewijania w oknach (Mozilla Firefox).
• [NI] Naprawiono wyświetlanie starych wiadomości na czacie w odwrotnej kolejności.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie nieprawidłowych ikonek typu przedmiotu (torby i książki).
• [NI] Poprawiono odtwarzanie dźwięku podziału łupów po akceptacji.
• [NI] Naprawiono odświeżanie powiadomienia wokół widgetów kalendarza i aktualności.
• [NI] Poprawiono zachowanie maskotek z elementami gry.
• [NI] Naprawiono błąd z przesuwaniem mapy na Firefox.
• [NI] Naprawiono błąd z kolorem zdobytego przedmiotu w dodatku Powiadomienie o zdobytych przedmiotach.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wejście do gry jeżeli w nicku gracza była `.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie złota w oknie aktualności.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usuwanie widgetów.
• [NI] Poprawiono kolumny przy długich nazwach przedmiotów w oknie odzyskiwania przedmiotów.
• [NI] Poprawiono nachodzące na siebie litery, przy dużych wielkościach w oknie klanów.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie warstw w oknach.
• [NI] Poprawiono działanie filtrów podręcznej mapy.
• [NI] Poprawiono dodawanie umiejętności do paska skrótów.
• [NI] Poprawiono linkowanie w banerach.
• [NI] Poprawiono komunikację na linii interfejs - silnik.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie tytułu w skrzynce odbiorczej.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował niewyświetlanie się podświetlenia postaci, gdy ta znajdowała się na krawędzi mapy.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie się podstawowego wyglądu wskaźnika myszki.
• [NI] Poprawiono informację w logu walki po użyciu Aury Szybkości.
• [NI] Poprawiono informację w logu walki po użyciu Aury Ochrony
• [NI] Naprawiono przeskakiwanie scrollbara przy rozdawaniu punktów statystyk.
• [NI] Poprawiono umieszczanie przedmiotów w depozycie.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie listy profesji w filtrze w oknie Rzemiosła.
• [NI] Poprawiono treść komunikatu podczas rozwiązywania klanu.
• [NI] Poprawiono zapisywanie się postępu muzyki przy przejściu przez mapę.
• [NI] Poprawiano używanie widgetów i umiejętności po powiększeniu ekranu na urządzeniach mobilnych.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie ceny wykupu umiejętności klanowych.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował wyłączanie się muzyki po odświeżeniu gry.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie się menu kontekstowego na urządzeniach mobilnych.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował zawieszenie się dialogu/okna lootu przy odrzuconym zapytaniu do silnika.
• [NI] Wyłączono przyjmowanie zapytań od silnika przy wygaśnięciu sesji gry.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie +/- przy bilansie w oknie handlu.
• [NI] Ujednolicono i poprawiono nazwy widgetów we wszystkich elementach gry.
• [NI] Naprawiono dziwne zachowanie się konsoli w przypadku braku ładowania się gry.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie się niepotrzebnego scroll bara w oknach dialogowych.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przesuwanie zawartości przy użyciu gestów na urządzeniach mobilnych.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie się opcji filtra szybkiego sprzedawania.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie się wystających opcji w rozwijanych listach.
• [NI] Naprawiono błąd z brakiem wybranej postaci na świecie podczas przelogowywania.
• [NI] Naprawiono błąd z wyświetlaniem komunikatu o nieprawidłowym typie przedmiotu w dolnym pasku skrótów, gdy przedmiot zmieni swój typ.
• [SI] Naprawiono nieistniejący odnośnik w oknie dodatków.
• [SI] Poprawiono wyświetlanie wiadomości na czacie.
• [SI] Naprawiono działanie Enter podczas podziału łupu.
• [SI] Naprawiono otwieranie się odpowiedniego sklepu premium w banerze nad oknem gry w przypadku braku posiadania mikstur leczących.


DODANE:
• [silnik] Dodano mechanizm wymiany przedmiotów.
• [silnik] Dodano możliwość podglądu umiejętności podczas bycia martwym.
• [silnik] Dodano wyłączanie escepowania znaków we wszystkich elementach gry.
• [NI/SI] Dodano możliwość podglądu umiejętności podczas bycia martwym.
• [NI/SI] Dodano mechanizmu wymiany przedmiotów.
• [NI/SI] Dodano wyłączanie escepowania znaków we wszystkich elementach gry.
• [NI/SI] Dodano wyświetlanie kosztów wykupu umiejętności i questów klanowych.
• [NI/SI] Aktualizacja skryptu parsera BBCode.
• [NI] Dodano zmianę koloru statusu online/offline/online nieprzytomny oraz statusu wrogów.
• [NI] Dodano nawigację do gracza - po najechaniu na nick gracza (gracze na mapie) wyświetla się strzałka wskazująca gdzie jest dany gracz. W wersji mobilnej opcję należy wybrać z menu kontekstowego. Nawigacja ta wyświetla się również podczas pościgu PvP.
• [NI] Dodano nowe ikonki poczty oraz konsoli.
• [NI] Dodano tipy do ikon widocznych w walce na outficie postaci.
• [NI] Dodano tip pomocniczy widoczny po najechaniu na zakładkę "chat ogólny".
• [NI] Dodano opcję "omiń" do Elit II blokujących przejście.
• [NI] Dodano hotkey na wystawianie przedmiotów na aukcję.
• [NI] Dodano zliczanie ilości osób w oknie Gracze na mapie.
• [NI] Dodano informację o stanie życia gracza po najechaniu na niego w oknie grupy.
• [NI] Dodano dodatkowe oznaczenie naszej postaci w oknie grupy.
• [NI] Dodano ikonkę czaszki w tipie gracza, który jest poszukiwany listem gończym.
• [NI] Dodano możliwość przesuwania okna handlu.
• [NI] Dodano funkcję resetowania do ustawień fabrycznych kolorów w Gracze na mapie i Podręczna mapa.
• [NI] Dodano nowe kategorie do filtra depozytu.
• [NI] Dodano niemożność sprzedania przedmiotów o nieodpowiednim typie.
• [NI] Dodano możliwość podglądu akcji specjalnych maskotek w oknie podglądu.
• [NI] Powiększono paletę kolorów w Gracze na mapie i Podręczna mapa.
• [NI] Dodano wyświetlania się nazwy świata na którym obecnie gramy.
• [NI] Dodano potwierdzanie szybkiej walki z potworami o randze Heros, Tytan, Kolos.
• [NI] Dodano możliwość akceptowania i anulowania komunikatów przy pomocy enter i esc.
• [NI] Dodano rozwijaną listę umiejętności w oknie walki pod Prawym Przyciskiem Myszy.
• [NI] Dodano widok i konfigurację naszej postaci w Gracze na mapie i Podręczna mapa.
• [NI] Dodano menu kontekstowe przy przejściu przez mapę.
• [NI] Dodano tipy buffów działających na graczy w walce.
• [NI] Dodano kolorowanie tipów graczy zgodnie z ustawieniem ich w Gracze na mapie.
• [NI] Dodanie podświetlenia po najechaniu na daną kolumnę w dodatku Minutnik.
• [NI] Dodanie filtru, podświetlenia kolumny, a także automatyczne podejścia do przedmiotu w dodatku Listowanie przedmiotów znajdujących się na mapie.
• [SI] Dodano reklamę informującą nas o przełączeniu się na Nowy Interfejs.


ZMIENIONE:
• [silnik] Obniżono obrażenia łuków z atakiem w pełni fizycznym o ok. 10%.
• [NI/SI] Komunikat o braku wybranej postaci na świecie przenosi nas teraz na stronę główną.
• [NI/SI] Zmieniono wyświetlanie statystyki +rage (wściekłość).
• [NI/SI] Ujednolicono informację o działaniu/zniknięciu błogosławieństwa.
• [NI] Odświeżono wygląd okna depozytu.
• [NI] Odświeżono okno klanów.
• [NI] Odświeżono ogólny wygląd konsoli.
• [NI] Zmieniono wielkość loga klanowego (90x90->512x100).
• [NI] Przeniesiono muzykę do konfiguracji gry.
• [NI] Domyślne włączenie muzyki gry.
• [NI] Dodatek "uzupełnij strzały" stał się częścią klienta gry.
• [NI] Przycisk "poddaj się" jest ukrywany, jeśli nie możemy go użyć.
• [NI] Zmieniono szerokość pomiędzy uczestnikami walki.
• [NI] Zmniejszono domyślną wielkość logu walki o 1.
• [NI] Zmieniono akcje dostępne w oknie grupy.
• [NI] Usunięto scrollbar tam gdzie nie był wymagany.
• [NI] Wszystkie buttony stworzone zostały w CSS.
• [NI] Ujednolicenie nazw wszystkich widgetów.
• [NI] Odświeżenie funkcjonalności Graczy na mapie.
• [NI] Odświeżenie funkcjonalności Podręcznej mapy.
• [NI] Zmieniono wygląd suwaków we wszystkich elementach gry.
• [NI] Zmieniono ikony nowej wiadomości w konsoli i nowej wiadomości na skrzynce.
• [NI] Dodanie przycisku "usuń" w oknie poczty.
• [NI] Zmieniono wyświetlanie współrzędnych w dodatku Współrzędne kursora.
• [NI] Usunięcie x w twardych komunikatach.
• [NI] Zmiana okna podziału łupów.
• [NI] Ujednolicenie przycisków we wszystkich elementach gry.
• [NI] Domyślne wyłączenie poświaty dla neutralnych graczy
• [NI] Ignorowanie dodatkowych spacji podczas dodawania do przyjaciół/wrogów.
• [NI] Czat przewija się szybciej za pomocą rolki myszki.
• [NI] Log walki nie przesuwa się automatycznie jeżeli przesuniemy go na daną akcję.
• [NI] Zmieniono wygląd utraty/dodania energii i many w oknie walki.
• [NI] Usunięto potwierdzenie o odejście z grupy.
• [NI] Przejście na nową wersję jQuery.
• [NI] Aktualizacja grafik w oknie pomocy.
• [NI] Optymalizacja tipów.
Edytowany 17:41:10 3.4.2019 przez Deedo
2019.04.03 12:53:09
MEDAL Ocena: 28
cytuj | ID:42744218

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.20.1 / 05.04.2019 r.

POPRAWIONE:
• [silnik] Naprawiono aktualizowanie się daty na kluczach do pokojów.
• [NI/SI] Aktualizacja opisu umiejętności.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie się kosztu najmu pokoju.
• [NI] Poprawiono błędne wyświetlanie podwójnej belki filtra w depozycie klanowym i prywatnym.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę rang w klanach.
• [NI] Poprawiono pozycję listy w oknie klanu.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował podwójne wysuwanie się listy.
• [NI] Naprawiono wpłacane SŁ do skarbca klanowego.
• [NI] Naprawiono wypłacanie złota ze skarbca klanowego.
• [NI] Naprawiono powiadomienie o elicie 2 odtwarzające się na innej mapie.
• [NI] Naprawiono dodatek Filtruj Łup, który powodował psucie wyglądu okna łupu.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie okna łupu.
• [NI] Naprawiono poważny błąd, który uniemożliwiał wejście do gry na Nowym Interfejsie na świecie Perkun.
2019.04.05 13:35:26
Ocena: 10
cytuj | ID:42751540

Clarion

3013041
3018
11.04.2019 r.

POPRAWIONE:
[NI] Naprawiono błędne cachowanie grafik.
2019.04.11 13:54:41
Ocena: 3
cytuj | ID:42772886

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.21. / 16.04.2019 r.

POPRAWIONE:
[NI] Poprawiono działanie polskich znaków w filtrach.
[NI] Naprawiono zawieszanie się teleportów w dolnym pasku skrótów.
[NI] Naprawiono brak animowania się maskotek podczas wyłączonych animacji gdy ta stoi w wodzie.
[NI] Naprawiono wyświetlanie się many i energii podczas odświeżenia gry.
[NI] Poprawiono komunikat dotyczący opłacenia zakładki w depozycie klanowym.
[NI] Poprawiono wyświetlanie wojen klanowych w historii klanu.
[NI] Poprawiono wyświetlanie logu trwającej walki po odświeżeniu, od teraz przenosi nas do domyślnie na dół.
[NI] Poprawiono pozycje okna strony oficjalnej i prywatnej.
[NI] Naprawiono działanie polskich znaków w filtrach.
[NI] Poprawiono wyświetlanie wartości limitów złota po zmianie stanu posiadanego złota.
[NI] Naprawiono podświetlenie gracza gdy ten stoi w wodzie.


DODANE:
[silnik] Zastąpienie html na BBCODE w wiadomościach na skrzynce pocztowej.
[NI/SI] Zastąpienie html na BBCODE w wiadomościach na skrzynce pocztowej
[NI/SI] Dodano zaokrąglanie ilości złota w oknie barteru.
[NI/SI] Dodano opcję podglądu zawartości skrzynek w oknie aktualności dla przedmiotów z możliwością podglądu.
[NI] Dodano filtry po nazwie w podręcznej mapie i dodatku przedmioty na mapie.
[NI] Dodano liczby na widgetach informujące nas o liczbie graczy (grupa i gracze na mapie).
[NI] Dodano możliwość przypięcia tipu przedmiotu (PPM -> przypnij dymek).
[SI] Dodano wyświetlanie ceny przedmiotu w komunikacie, gdy chcemy kupić przedmiot u aukcjonera.


ZMIENIONE:
[silnik] Zwiększono limity złota.
[NI] Poszerzono pole filtra w oknie klanów.
[NI] Wyłączono czarny ekran imitujący przeładowanie gry, gdy próbujemy wejść na mapę bez dostępnego klucza.
[NI] Tekst wiadomości na skrzynce nie jest już domyślnie pogrubiony.
[NI] Filtr podręcznej mapy nie uwzględnia teraz naszej postaci.
[SI] Pole filtrów w oknie klanów nie akceptuje automatycznie fraz.

Wersja 1.21.0.1 / 16.04.2019 r.
POPRAWIONE:
[silnik] Poprawiono błąd związany z handlem pomiędzy graczami.
Edytowany 15:15:38 16.4.2019 przez Joan Cornella
2019.04.16 12:36:22
Ocena: 11
cytuj | ID:42795478

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.21.0.2 / 19.04.2019 r.

POPRAWIONE:
[silnik] Naprawiono błędnie zwracane złoto po zalicytowaniu i kupieniu przedmiotu.
2019.04.19 12:57:02
Ocena: 3
cytuj | ID:42808070

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.21.0.4 / 13.05.2019 r.

POPRAWIONE:
[silnik] Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie silników przy włączonej autocenzurze.
2019.05.13 13:35:26
Ocena: 4
cytuj | ID:42888904

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.21.0.5 / 30.05.2019 r.

POPRAWIONE:
[silnik] Naprawiono błąd, który powodował wielokrotną aktywację pakietu w ramach jednej promocji globalnej.
[silnik] Poprawiono sortowanie pakietów w oknie aktualności.
2019.05.30 12:34:35
Ocena: 9
cytuj | ID:42941110

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.22:

POPRAWKI:
• [silnik] Poprawiono wyświetlanie zmian nazw klanów w historii klanowej.
• [silnik] Poprawiono wyświetlanie się historii zmiany nazw klanu.
• [silnik] Poprawiono odświeżanie się ofert w oknie barteru.
• [silnik] Naprawiono długość czasu działania szybkiej strzały.
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował nieznikanie postaci gdy ta opuściła lokację.
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował nieodświeżanie się informacji o stanie innych graczy.
• [silnik] Poprawiono wysyłanie linków na czat dla graczy z poziomem mniejszym od 25 poziomu.
• [silnik] Poprawiono literówki w sporej części komunikatów.
• [silnik] Naprawiono błędne sprawdzanie ilości złota przy licytowaniu przedmiotu za SŁ.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie się statystyki z ujemnym zdobywaniem doświadczenia.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie się statystyki #YEAR# w oknie recept.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie się ujemnych statystyk sił ciosu krytycznego fizycznego i magicznego.
• [NI/SI] Poprawiono sprawdzanie ilości przedmiotu jeżeli jest kosztem barteru.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie się dużych wartości przedmiotów do barteru.
• [NI/SI] Poprawiono literówkę w oknie otchłani.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie przedmiotów leżących na obiektach (lawa).
• [NI/SI] Poprawiono informację w logu walki o obniżonym leczeniu turowym.
• [NI] Naprawiono używanie scrolla na przeglądarce Firefox.
• [NI] Naprawiono problem przesuwania się okna gry, gdy te zostaje umieszczone w iframe.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie długich nazw w oknach podglądu.
• [NI] Poprawiono działanie warstw okienek.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował zniknięcie okna z zaproszeniem do grupy.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie rang NPC w podręcznej mapie.
• [NI] Naprawiono zawieszanie się interfejsu po wejściu z maskotką do zanurzenia wody.
• [NI] Naprawiono błąd z nieparsowaniem się BBCODE w podręcznej mapie.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował łączenie się przedmiotów o różnych kategoriach w jednej zakładce.
• [NI] Naprawiono błędne pobieranie SŁ klanowych i prywatnych.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował dziedziczenie rangi maskotki, gdy nowo wybrana nie ma rangi.
• [NI] Naprawiono zawieszenie się interfejsu po trafieniu do Axcaitl.
• [NI] Poprawiono tipy porównywanych przedmiotów.
• [NI] Poprawiono brak animowania się elementów podczas wyłączenia efektów animacji.
• [NI] Poprawiono kolejność wyświetlania się przedmiotów w barterze.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie statystyk w tipie przedmiotu.
• [NI] Naprawiono błędne pobieranie sł klanowych i prywatnych.
• [NI] Naprawiono brak wyświetlania się obramowania okien na systemie iOS.
• [NI] Poprawiono komunikat informujący nas o wykupieniu depozytu prywatnego.
• [NI] Naprawiono niedziałającą muzykę.
• [NI] Naprawiono niewyświetlanie się kursorów w przeglądarce Edge.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował podwójne wczytywanie dodatków.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie interfejsu po wejściu w zakładkę poszukiwanych na światach z trybami: Hardcore, PVP i Brutal.
• [NI] Naprawiono działanie komendy outfit.
• [NI] Poprawiono umieszczanie przedmiotów konsumpcyjnych z emocjami w dolnym pasku skrótów
• [NI] Naprawiono błąd w znajdowaniu drogi przy ukrytym potworze przez mgłę wojny.
• [NI] Naprawiono błąd przy wejściu do gry podczas wylogowywania.
• [NI] Naprawiono błąd [undefined] w Gracze na mapie.
• [NI] Naprawiono brak odświeżenia informacji o nowych punktach zdolności po zdobyciu poziomu.
• [NI] Poprawiono przeźroczystość chodzika.
• [NI] Naprawiono niezamykające się menu kontekstowe.
• [NI] Poprawiono okno poszukiwanych.
• [NI] Naprawiono błędnie wyświetlanie przedmiotów na sobie, po zmianie poziomu na 1.
• [NI] Poprawiono błędne dziedziczenie tytułu zakładki w oknie otchłani.
• [NI] Poprawiono filtrowanie zwojów czerwonego smoka w depozycie.
• [NI] Poprawiono przykrywanie przez widgety informacji w oknie mapy świata.
• [SI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wylogowanie się z gry po zakończeniu walki.
• [SI] Naprawiono brak możliwości otworzenia okna klanów po odejściu z klanu.
• [SI] Poprawiono wyświetlanie niemożności podzielenia przedmiotu w oknie Aktualności.


DODANE:
• [silnik] Dodano możliwość wykonania wszystkich sekwencji ataku "add_attacks" jeśli pierwszy został skontrowany.
• [silnik] Dodano mechanikę wylogowania postaci podczas jej nieaktywności.
• [silnik] Dodano powiadomienie, gdy gracz jest w stanie nieaktywności.
• [silnik] Dodano mistrzostwo walk jako funkcjonalność.
• [silnik] Dodano domyślnie łączenie zestawów z umiejętnościami.
• [silnik] Dodano informację o ilości przedmiotów w paczce, która została sprzedana.
• [NI/SI] Dodano mistrzostwo walk jako funkcjonalność.
• [NI/SI] Dodano kolorowanie wiadomości systemowych na skrzynce.
• [NI/SI] Dodano informację graficzną o byciu nieaktywnym.
• [NI/SI] Dodano informację o osobie, na której aktywowano umiejętność Antidotum.
• [NI/SI] Dodano możliwość podglądu lootboxu na aukcjach, w depozycie i handlu.
• [NI/SI] Dodano wyświetlanie statu legbon_test w tipach przedmiotów.
• [NI] Dodano pokazywanie ilości wyuczonych recept w oknie rzemiosła.
• [NI] Dodano podświetlenie widgetu grupy, gdy do jakieś przynależymy.
• [NI] Dodano tipy w oknie handlu.
• [NI] Dodano przyciemnianie tła gry podczas twardych komunikatów.
• [NI] Dodano obramowanie wyboru danej opcji podczas podziału łupu.
• [NI] Dodano automatyczne dodawanie się widgetów podczas instalacji w puste miejsce.
• [NI] Dodano nawigowanie do przedmiotu znajdującego się na mapie w dodatku listowania przedmiotów.
• [NI] Dodano wyświetlanie informacji o przedmiocie, którego nie można sprzedać.
• [NI] Dodano możliwość zmieniania rozmiaru podręcznej mapy za pomocą scrolla.
• [NI] Dodano powiadomienie o niskiej ilości strzał.
• [NI] Dodano wskaźniki informujące nas na jakiej grafice w kolejności znajdujemy się w oknie aktualności.
• [NI] Dodano podświetlenie gdy na jednym miejscu w torbie znajduje się parę przedmiotów.
• [NI] Dodano automatyczne dodawanie się widgetów w wolne miejsce po ich zainstalowaniu.
• [NI] Dodano automatyczne focusowanie pola do wpisania wartości.
• [NI] Dodano statystyki podbitych lokacji.
• [NI] Dodano informację o braku możliwości przejścia przez drzwi jeżeli nie spełniamy wymogów poziomowych.
• [NI] Dodano przycisk anulowania opłacenia depozytu.
• [NI] Dodano automatyczne uzupełnianie strzał.
• [NI] Dodano automatyczny focus w oknie do wpisania wartości.
• [NI] Dodano powiadomienie na widgecie o nowo otrzymanych przedmiotach.
• [NI] Zwiększono zakres porównywania przedmiotów o sklep.
• [NI] Dodano powiadomienia na przedmiotach sygnalizujące wykonanie danej czynności.
• [NI] Dodano scrollbar w oknie wysyłania wiadomości.
• [NI] Dodano możliwość otworzenia okna poszukiwanych poprzez kulę statusu PVP.
• [NI] Dodano wyświetlanie doświadczenia potrzebnego do zdobycia kolejnego poziomu powyżej 300.
• [NI] Dodano podświetlenie przycisków do rozdania punktów zdolności.
• [NI] Dodano efekt wciśniętego guzika podczas wpisania złota w oknie handlu.
• [NI] Dodano obsługę DUMP.
• [NI] Dodano możliwość podglądu numerów przedmiotu w depozycie klanowym.
• [NI] Zwiększono liczbę przedmiotów możliwych do porównania.
• [SI] Dodano wyświetlanie obrażeń od trucizny w panelu statystyk postaci.


ZMIENIONE:
• [silnik] Zmieniono wyświetlanie czasu potrzebnego do odnowienia kamienia teleportującego.
• [silnik] Zmieniono komunikację na linii silnik - klient odnośnie okna łupów.
• [silnik] Zwiększono ilość bitów w konfiguracji konta.
• [silnik] Ujednolicono komunikat u aukcjonera przy wystawianiu przedmiotu za złoto i SŁ.
• [silnik] Ujednolicono komplet danych odnośnie drużyny dla obu interfejsów.
• [silnik] Zmieniono wyświetlanie wartości końskiego zdrowia.
• [silnik] Zmieniono zakres mgły wojny na mapach instancyjnych.
• [silnik] Zwoje wyszukania herosa powyżej 230 poziomu wyszukują go gdy mamy poziom mniejszy o 14 od poziomu herosa.
• [silnik] Zmieniono obliczanie spowolnienia dla statystyki lightshield_per na szybkość ataku osoby atakującej.
• [NI/SI] Zmieniono komunikację na linii silnik - klient odnośnie okna łupów.
• [NI/SI] Usunięto przecinek gdy potwór w grupie nie posiada poziomu
• [NI/SI] Ukryto przycisk "Bardzo potrzebuję" na przedmiotach, których nie spełniamy wymagań profesji w oknie łupów.
• [NI] Dostosowano Filtr łupów do nowych danych z silnika.
• [NI] Zmieniono działanie komunikatu o nieaktywności.
• [NI] Zmieniono gotowe ostrzeżenia dla Moderatorów Czatu.
• [NI] Zmieniono wyświetlanie liczby osób na widgetach, od teraz liczba ta jest widoczna, gdy mamy zamknięty widget.
• [NI] Zmieniono działanie przelogowywacza, od teraz wybranie innej opcji nadpisuje poprzedni wybór.
• [NI] Zmieniono kolory wysłanych/odebranych wiadomości prywatnych.
• [NI] Ukryto przycisk zmiany stanu PVP do 20 poziomu.
• [NI] Ukryto przycisk umiejętności i zestawów do 25 poziomu.
• [NI] Włączono na stałe porównywanie przedmiotów (z możliwością wyłączenia w konfiguracji gry).
• [NI] Ukryto przycisk poddaj się i kopiuj log walki do 20 poziomu.
• [NI] Ujednolicono zaokrąglanie wartości złota w aukcji i handlu.
• [NI] Zmieniono kolor tła nieaktywnych umiejetności.
• [NI] Usunięto linijkę pomocy w tipie czatu wprowadzającą w błąd.
• [NI] Usunięto opcję pokazania numeru przedmiotu w oknie recept.
• [NI] Zmieniono wywołanie menu kontekstowego w oknie recept z LPM na PPM.
• [NI] Wyrównano ikony stanu w oknie gracze na mapie.
• [NI] Uporządkowano wczytywanie modułów.
• [NI] Przyśpieszono ładowanie barterów zawierających ogromną liczbę ofert.
• [SI] Zmieniono informację w tipie dotyczącą trybu PVP.
• [SI] Zmieniono odległość między statystykami głównymi postaci.
_
Edytowany 11:27:32 16.7.2019 przez Clarion
Edytowany 12:52:58 27.8.2019 przez Clarion
Edytowany 12:53:47 27.8.2019 przez Clarion
2019.07.16 11:17:55
Ocena: 9
cytuj | ID:43080550

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.22.0.1:

POPRAWKI:
• [silnik] Naprawiono znikanie postaci po zapisaniu ustawień w konfiguracji.
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował ciągłe odświeżanie gry, gdy powstawała różnica czasów po stronie klient-silnik.
• [NI/SI] Naprawiono błędne zliczanie miejsc w dodatkowej torbie do wolnych miejsc w oknie podziału łupu.
• [NI/SI] Naprawiono brak informacji o zaliczaniu drużynowych zabić do questów.
• [NI] Naprawiono niedziałający przycisk czatu w oknie społeczności.
• [NI] Naprawiono przyklejanie się mapy świata po naciśnięciu PPM.
• [NI] Naprawiono brak powiadomienia o nowej wiadomości.
• [SI] Naprawiono błędne wyświetlanie liczby miejsc w torbach.
2019.07.18 11:00:57
MEDAL Ocena: 17
cytuj | ID:43088556

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.22.0.2:

POPRAWKI:
• [silnik] Naprawiono wylogowywanie graczy przez nieautoryzowane połączenie Margonem Mini.
• [silnik] Naprawiono system zdobywania Smoczych Run.
2019.07.25 12:30:38
Ocena: -4
cytuj | ID:43107704

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.22.1:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował dublowanie się informacji o questtrackingu.
• [silnik] Naprawiono błąd, który zwracał informację o questtrackingu po usunięciu questa.
• [silnik] Naprawiono brak informacji o stanie maskotki dla innych graczy.
• [silnik] Naprawiono błąd, który wprowadzał postać w stan nieaktywności podczas wylogowywania.
• [silnik] Naprawiono błędne przypisywanie zużytych przedmiotów przeklętych w torbach.
• [silnik] Naprawiono niemożność podniesienia przedmiotu z ziemi, jeżeli został wyrzucony z sakwy.
• [NI] Naprawiono błędne wyświetlanie tipu postaci przy potworze, który nas pokonał.
• [NI] Naprawiono błędne wyszarzanie widgetu grupy.
• [NI] Naprawiono brak potwierdzenia szybkiej walki w walce z Kolosami.
• [NI] Naprawiono nieodświeżające się filtry po zmianie zakładki na wystawione.
• [NI] Naprawiono błędne podświetlanie przedmiotu jako nowy, gdy zmieniliśmy jego położenie w torbie.
• [NI] Poprawiono zapis wartości przy porównywaniu przedmiotów.
• [NI] Naprawiono błędne przeskakiwanie do góry, gdy zjechaliśmy na dół okna aukcji.
• [NI] Naprawiono błędne znikanie maskotki, gdy podczas ruchu wykonaliśmy akcję specjalną.
• [NI] Poprawiono wygląd okien interfejsu na przeglądarce Firefox.
• [NI] Naprawiono przedmioty, które nie wyświetlały się w trybie swobodnej rozgrywki.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie animacji.
• [NI] Naprawiono błędne pozostawanie tipu postaci obok potwora, który nas zabił.
• [NI] Naprawiono nieładowanie się klienta gry, gdy zaatakujemy potwora i jednocześnie przejdziemy przez mapę.
• [NI] Poprawiono przycinanie długich nazw rang w klanie.
• [NI] Naprawiono działanie komendy "/cls".
• [NI] Naprawiono znikanie menu kontekstowego z postaci gdy zmienimy lokację.
• [NI] Naprawiono brak ekranu ładowania gry po zmianie lokacji.
• [NI] Poprawiono podświetlenie postaci po zmianie wielkości outfitu.
• [NI] Poprawiono opisy filtrów.
• [NI] Naprawiono niewyłączające się komunikaty o odbiorze nagrody z kalendarza.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie outfitów o niestandardowych wymiarach w oknie podglądu.
• [NI] Poprawiono i zoptymalizowano ładowanie przedmiotów na nowym interfejsie.
• [SI] Naprawiono błędne powielanie okna personalnego łupu.
• [SI] Poprawiono literówkę w oknie klanów zakładce dyplomacja.


DODANO:
• [silnik] Dodano informację o aktywacji oślepienia w walkach PvE.
• [silnik] Dodano komunikat o pełnych torbach, gdy dzielimy przedmiot.
• [NI/SI] Dodano potwierdzenia na przyciskach "poddaj się" i "zamknij".
• [NI] Stworzono system zależności wyświetlania banerów reklamowych w zależności od poziomu gracza.
• [NI] Dodano nowe banery w zależności od poziomu gracza.
• [NI] Dodano kopiowanie nazw przedmiotu w oknie numerków przedmiotu.
• [NI] Dodano podświetlenie przedmiotu leżącego w trybie swobodnej rozgrywki w zależności od rangi.
• [NI] Dodano automatyczny focus okien z polem wartości.
• [NI] Dodano możliwość przeciągania przedmiotów w oknach: aukcji, sklepu i skrzynki.
• [NI] Dodano pokazywanie wolnych miejsc na zakładkach w depozycie.
• [NI] Dodano blokadę użyć już wywołanych akcji w dolnym pasku skrótów.
• [NI] Dodano tracking do wykrytego herosa.
• [NI] Dodano wyszarzanie wybranych przedmiotów.
• [SI] Dodano potwierdzenie wykupu slotu mistrzostwa walk.
• [SI] Dodano możliwość zamknięcia wywołanego okna walki klawiszem "z".


ZMIENIONO:
• [silnik] Uproszczono wyjście ze stanu nieaktywności w przypadku bycia zablokowanych z którejś ze stron.
• [silnik] Wyłączono widoczność obiektów podczas stanu nieaktywności.
• [NI/SI] Poprawiono wygląd okna książek.
• [NI/SI] Wyłączono wylogowanie postaci podczas stanu nieaktywności.
• [NI/SI] Zmieniono animację otwierania smoczych kuferków.
• [NI] Wyłączono porównywanie przedmiotów z tymi w sakwie.
• [NI] Wygląd kursora w oknie walki po najechaniu na sojusznika.
• [NI] Wygląd okna depozytu.
• [NI] Wyłączono opcję "pokaż numer" i "przypnij dymek" w oknie łupów.
• [NI] Ujednolicono przyciski w filtrach.
• [NI] Zmieniono działanie opcji: Wyłącz efekt zanikania ekranu ładowania mapy - od teraz ukrywa on efekt ładowania mapy, a nowa nazwa opcji brzmi: Wyłącz ekran ładowania mapy.
• [NI] Zmieniono kolor hiperłączy w dialogach.
• [NI] Ujednolicono nazwy dla szybkiej walki.

_
Edytowany 12:32:07 27.8.2019 przez Clarion
Edytowany 12:37:47 27.8.2019 przez Clarion
2019.08.27 12:31:31
Ocena: 13
cytuj | ID:43207607

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.22.1.3:

POPRAWIONO:
• [silnik] Ujednolicono wartości głębokiej rany w broniach głównych Wojownika i Tancerza Ostrzy.

_
Edytowany 10:35:01 10.9.2019 przez Clarion
2019.09.10 10:31:51
Ocena: 0
cytuj | ID:43243272

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.23:

POPRAWIONO:
• [silnik] Poprawiono tekst życzeń otrzymywanych przy rocznicy konta.
• [silnik] Naprawiono zdalne ukrywanie przedmiotów.
• [silnik] Naprawiono błędne działanie obniżeniu wartości ataku krytycznego przez statystykę "critval-enemies".
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował wiązanie się przedmiotów, jeżeli należały do zestawu ekwipunku.
• [silnik] Naprawiono błędnie przyznawane nagrody przy udziale w kalendarzu wydarzeń.
• [silnik] Naprawiono przerywanie połączenia z grą podczas wykonywania wpłaty/wypłaty złota z/do depozytu.
• [silnik] Naprawiono brak wysyłania reszty informacji systemowych.
• [NI] Naprawiono samoczynne wyłączanie się śledzenia zadania po odświeżeniu okna gry.
• [NI] Naprawiono zamykanie okna ze statystykami przedmiotu po wielokrotnym wywołaniu go lub zużyciu przedmiotu.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie się statystyki Ammo i Amount w oknie sklepów przy wielokrotnym zakupie.
• [NI] Naprawiono brak odświeżenia się statystyk przedmiotu w trybie podglądu ulepszenia przedmiotu.
• [NI] Naprawiono błędne ponowne odtwarzanie się animacji maskotki po przejściu przez drzwi.
• [NI] Poprawiono niewyświetlanie się animacji w tutorialu.
• [NI] Naprawiono zawieszanie się gry po zamknięciu okna depozytu.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie animacji maskotki w oknie podglądu.
• [NI] Naprawiono błędne obniżanie się buttonów w oknie otchłani.
• [NI] Naprawiono granice przesuwalności okien.
• [NI] Naprawiono zawieszanie się gry w przypadku przeniesienia przedmiotu do zakładki depozytu, której nie mamy wykupionej.
• [NI] Poprawiono tło pod powiadomieniami o nowej wiadomości na czacie.
• [NI] Poprawiono wystające nazwy potworów w oknie minutnika.
• [NI] Poprawiono suwak w oknach z wyszukiwaniem.
• [NI] Naprawiono nierenderowanie się okna gry, gdy zasłonimy ekran gry elementami interfejsu.
• [NI] Naprawiono nieaktualizowanie się tipów przedmiotów podczas przeciągania.
• [NI] Naprawiono warstwy wyświetlania obiektów na podręcznej mapie.
• [NI] Poprawiono działanie filtra w Gracze na mapie i Poszukiwaczu.
• [NI] Naprawiono błędnie wyświetlaną plakietkę o pojawieniu się potwora podczas śledzenia zadania.
• [NI] Poprawiono optymalizację skryptu odpowiadającego za szukanie drogi.
• [NI] Poprawiono styl widgetów.
• [NI] Poprawiono dopasowanie scroll barów we wszystkich oknach gry.
• [NI] Poprawiono dostosowanie ramki w przypadku zaznaczeniu gracza dla niestandardowych outfitów.
• [NI] Poprawiono hitboxy elementów mapy.
• [NI] Poprawiono aktualizowanie się avatara gracze w zakładce prywatnej czatu.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie niestandardowych rozmiarów outfitów w zakładkach prywatnych czatu.
• [NI] Poprawiono błędne wyświetlanie animacji statu "emo".
• [NI] Poprawiono zepsute zakładki okna Pomocy, po ręcznej zmianie rozmiaru/rodzaju czcionki.
• [NI] Poprawiono format tabeli w oknie odzyskiwania przedmiotów.
• [NI] Naprawiono brak ładowania się interfejsu w przypadku przejścia przez drzwi z aktywnym tipem.
• [NI] Naprawiono brak podświetlania drugiego npc/obiektu przez questtracking.
• [NI] Poprawiono podświetlenie przedmiotów ulepszonych w trybie swobodnej rozgrywki.
• [NI] Poprawiono błędnie nieznikający tip okna konfiguracji.
• [NI] Poprawiono miganie wybranej zakładki aukcji podczas odświeżenia zawartości.
• [NI] Poprawiono pozycjonowanie tipów przedmiotów w przypadku małej rozdzielczości.
• [NI] Poprawiono błędnie dziedziczoną wartość pola filtru z filtru łupu do filtru podręcznej mapy.
• [NI] Poprawiono pozycjonowanie okna "Pokaż eq".
• [NI] Poprawiono pozycjonowanie okna "Odzyskaj przedmioty.
• [NI] Poprawiono brak rysowania mapy w przypadku małego okna gry (firefox).
• [NI] Poprawiono brak podświetlenia przedmiotów, które są przypisane do paska szybkiego dostępu.
• [NI] Naprawiono błąd z jednolinijkowymi dialogami.
• [NI] Naprawiono błąd, który mógł powodować niewyświetlanie się avatarów.
• [SI] Poprawiono zanikanie ekranu odliczania do ożywienia w przypadku zmiany konfiguracji.
• [SI] Poprawiono zakładanie przedmiotów podczas otwartego depozytu.
• [SI] Naprawiono błędne wysyłanie dwóch zapytań, co powodowało brak możliwości zaaplikowania do klanu.
• [MINIGRY] Poprawiono występowanie dwóch tych samych grafik przedmiotów.

DODANO:
• [silnik] Dodano możliwość wyboru podniesienia przedmiotów leżących na stosie.
• [silnik] Dodano możliwość podglądu zadań w interfejsie.
• [silnik] Rozszerzono opcję "zdobądź" w zadaniach.
• [silnik] Zwiększono ilość bitów dostępnych dla tutoriala.
• [silnik] Dodano nowe statystyki: removedot, removedot-allies, removestun, removeslow.
• [silnik] Dodano system predykcji tur.
• [NI/SI] Dodano możliwość wyboru podniesienia przedmiotów leżących na stosie.
• [NI/SI] Dodano możliwość ustawienia kamienia czerwonego smoka poprzez kliknięcie na ikonkę.
• [NI] Dodano możliwość podglądu zadań w interfejsie.
• [NI] Dodano wyświetlanie informacji o amount i ammo podczas kupowania przedmiotów.
• [NI] Dodano możliwość ustawienia przeźroczystości okien.
• [NI] Dodano "x" w polach filtrowania.
• [NI] Dodano możliwość przypięcia tipu w oknie podglądu lootboxa.
• [NI] Dodano sortowanie przedmiotów w oknie podglądu Lootboxów.
• [NI] Dodano możliwość natychmiastowego napisania do klanowicza, który dołączył do gry.
• [NI] Dodano automatyczną interakcję po dojściu do NPC.
• [NI] Dodano możliwość zmiany outfitu z poziomu interfejsu.
• [NI] Dodano efekt niskiej ilości życia.
• [SI] Dodano wyświetlanie grafiki "x" przy chodzeniu na elementach z ujemnym wType.


ZMIENIONO:
• [silnik] Zgrupowano informacje o questach w jeden klucz.
• [NI/SI] Dostosowano okno zadań do nowych danych.
• [NI/SI] Dostosowano okno walki do nowych danych.
• [NI] Ukryto przyciski szybkiej sprzedaży u handlarzy, którzy nic od nas nie kupią.
• [NI] Ujednolicono style okien przeźroczystych.
• [NI] Zmieniono wygląd okna wynajmu pokoi.
• [NI] Uporządkowano działanie LPM i PPM we wszystkich elementach gry.
• [NI] Zmieniono dopasowanie się ikon do wielkości okna na Podręcznej mapie.
• [NI] Usunięto wszystkie headery w nowym interfejsie.
• [NI] Ujednolicono przyciski wysuwanej listy.
• [NI] Ujednolicono logikę działania QuestTrackingu.
• [NI] Zmniejszono zanikanie strzałki QuestTrackingu.
• [NI] Zmieniono wygląd tekstu w oknie konfiguracji.
• [NI] Usunięto podwójne wyjście z okna sklepu.
• [NI] Ukryto widgety w zależności od poziomu.
• [NI] Zmieniono działanie funkcji logujących błędy.
• [NI] Zmieniono kolory pasków wierszy w oknie aukcji.
• [NI] Wycentrowano położenie okna łupów.
• [SI] Usuniętego zbędny komunikat o potencjalnej utracie złota.
• [SI] Zmieniono położenie informacji o dodaniu staminy w tipie przedmiotu.
2019.12.04 12:50:24
Ocena: 11
cytuj | ID:43436048

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.23.0.3:

POPRAWIONO:
• [silnik] Usprawniono działanie serwerów gry.
• [NI] Poprawiono pozycję przycisku "zamknij logi"
• [NI] Poprawiono wyświetlanie grafik przedmiotów w dymkach przedmiotów leżących na ziemi.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował niepożądane przesuwanie się widgetów.
• [NI] Poprawiono automatyczną interakcję po podejściu do NPC.
• [NI] Naprawiono błąd, który nie pozwalał na wybór gracza, z którym wejść w interakcje, gdy stoją na sobie.
2019.12.17 14:43:21
Ocena: 3
cytuj | ID:43480581

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.24:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono błąd pozwalający przyśpieszać chodzenie postaci.
• [silnik] Naprawiono dziedziczenie opcji map podczas gry w Margonem Mini.
• [silnik] Naprawiono błędne rozpoznawanie rzadkości przedmiotów.
• [silnik] Naprawiono możliwość wylogowania z gry podczas posiadania ochrony PVP.
• [silnik] Naprawiono zużywanie statystyk przy próbie dołączenia do gry podczas przerwy technicznej.
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował używanie umiejętności przy niespełnianiu wymogów liczby punktów.
• [NI/SI] Naprawiono błąd z nieobsługiwaniem błędu 504.
• [NI] Naprawiono brak możliwości otworzenia minimapy podczas podejścia do drzwi.
• [NI] Poprawiono funkcję "Pokaż ekwipunek", która generowała błędy w konsoli przeglądarki.
• [NI] Poprawiono wygląd długich nicków w oknie przelogowywania.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie statystki trucizna podczas porównywania przedmiotów.
• [NI] Naprawiono brak tła w oknach na urządzeniach mobilnych.
• [NI] Naprawiono brak możliwości użycia przedmiotu, który został usunięty z dolnego paska skrótów.
• [NI] Poprawiono przesuwającą się linie pixeli należących do grafiki drzwi.
• [NI] Poprawiono tekst nazwy przedmiotu, który jest jednocześnie walutą w oknie sklepów.
• [NI] Poprawiono warstwę emocji na mapie gry.
• [NI] Naprawiono blokowanie przedmiotu questowego w torbie przy próbie sprzedaży go.
• [NI] Poprawiono literówkę podczas wykupowania umiejętności klanowej.
• [NI] Poprawiono nieaktualizujące się podświetlenia przedmiotów wymaganych do questtrackingu.
• [NI] Naprawiono brak animacji przedmiotów w podglądzie ekwipunku.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie przedmiotów zdobytych z różnych źródeł na raz.
• [NI] Poprawiono komunikat dotyczący dyplomacji klanowej.
• [SI] Naprawiono wyświetlanie się amount w oknie barteru.

DODANO:
• [silnik] Dodano zapisywanie danych po stronie serwera zamiast local storage.
• [silnik] Dodano informację o posiadanym pancerzu i odpornościach przeciwników (NPC) i sojuszników.
• [NI] Dodano opcję "szybkiej walki" do rozwijanego dymku po kliknięciu na potwora o randze Elita II.
• [NI] Dodano możliwość wywołania dymku po kliknięciu na gracza będącego zasłoniętym przez NPC.
• [NI] Dodano system umożliwiający wyświetlanie grafik sekwencyjnych.
• [NI] Dodano system automatycznej podmiany przedmiotów z najkrótszym czasem do kolejnego użycia w dolnym pasku skrótów.
• [NI] Dodano możliwość dzielenia przedmiotu przy pomocy menu kontekstowego.
• [NI] Dodano zamykanie dymka rozmowy przy wykonaniu ruchu.
• [NI] Dodano powiadomienie dźwiękowe przy wejściu w stan nieaktywności.
• [SI] Dodano możliwość podglądu przedmiotów ze statystyką lootbox w pozostałych miejscach interfejsu.

ZMIENIONO:
• [silnik] Zmieniono system ochrony PVP po przejściu przez mapę.
• [silnik] Wyłączono system wyrównywania bonusów.
• [silnik] Zmieniono działanie statystyki npc_lootbon na bardziej przejrzystą.
• [silnik] Podniesiono poziom niszczenia przedmiotów do 250.
• [NI/SI] Wyłączono obsługę grafik hostowanych na hostingach bez protokołu https.
• [NI] Uzależniono wyświetlanie nazwy klanowej od wgranej grafiki.
• [NI] Przeniesiono nazwę klanu do nazwy okna wizytówki klanowej.
• [NI] Poprawiono zaokrąglanie kwot podczas wykupu umiejętności klanowej.
• [NI] Poprawiono przejrzystość tabel.
• [NI] Ujednolicono wygląd rozsuwanych list.
• [NI] Usunięto ozdoby z paska doświadczenia.
• [NI] Uporządkowano kolejność kolorów ramek.
• [NI] Zablokowano opcje zaznaczania niektórych tekstów.
2020.02.18 12:11:15
Ocena: 5
cytuj | ID:43650371

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.24.0.1:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się gry podczas podziału łupów.


Wersja 1.24.0.2:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono błędnie działającą statystykę npc_lootbon na serwerze Brutal.
2020.02.20 11:07:53
Ocena: 3
cytuj | ID:43656593

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.24.1:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono wycieki pamięci SHM.
2020.02.24 10:00:02
Ocena: 3
cytuj | ID:43667650

Clarion

3013041
3018
Wersja 1.24.1.1:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono wyświetlanie informacji o przedmiotach podczas handlu, których nie jesteśmy właścicielami.
2020.02.27 15:23:36
Ocena: 7
cytuj | ID:43674405

Ekipa Garmory

300943
979
Wersja 1.25:

POPRAWIONO:
• [silnik] Poprawiono błędne przypisywanie cen przy zmianie ilości przedmiotów.
• [silnik] Naprawiono błędne zaliczanie ammo podczas wykorzystywania przedmiotów.
• [silnik] Poprawiono logikę operacji na ujemnych wartościach złota.
• [silnik] Naprawiono możliwość wyjścia poza limit złota.
• [silnik] Naprawiono błędnie ponownie wyświetlaną emocję pvpprotected.
• [silnik] Naprawiono powielone informacje w kluczu emo.
• [silnik] Naprawiono błędne niszczenie się kluczy w przypadku braku wolnych miejsc w torbie głównej.
• [silnik] Naprawiono brak informacji o zniszczeniu przedmiotu, który jest możliwy do połączenia.
• [silnik] Naprawiono niszczenie się łupu w przypadku mniejszej ilości miejsc w torbie niż przedmiotów w oknie podziału łupu.
• [silnik] Poprawiono wysyłanie informacji o reszcie zaczynanych/kończonych zadaniach.
• [NI/SI] Naprawiono błąd powodujący przerwanie gry przy czyszczeniu zakładek czatu.
• [NI/SI] Naprawiono błąd powodujący niewyświetlanie się niektórych statystyk w sakwie, przedmiotów o typie 25.
• [NI/SI] Naprawiono błędne przedwczesne wygasanie emocji, gdy pojawiają się z różnym timestampem.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie wartości ulepszenia statystyki active_crit.
• [NI] Naprawiono brak możliwości wejścia na pozycję maskotki metodą chodzenia point&click.
• [NI] Naprawiono błędną pozycję maskotki, podczas przejścia przez mapę na te same koordynaty.
• [NI] Poprawiono błędnie przesuwające się tło pod przyciskami głośności.
• [NI] Naprawiono znikanie dodanych widgetów dodatków, gdy te są nieaktywne.
• [NI] Naprawiono niepożądaną zmianę pozycji maskotki podczas wykonywania akcji specjalnej.
• [NI] Uporządkowano grafiki, zmniejszając ich ilość do pobrania podczas ładowania się gry.
• [NI] Poprawiono błąd z długim ładowaniem się depozytu.
• [NI] Naprawiono błąd z dziedziczeniem akcji specjalnej poprzedniej maskotki.
• [NI] Poprawiono rozjechane buttonów w oknie klanów.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie statystyk critval-enemies oraz critmval-enemies.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał użycia przedmiotu skracającego czas orzeźwienia poprzez przeciągnięcie.
• [NI] Naprawiono brak parsowania znacznika [br] w oknie klanów.
• [NI] Naprawiono znikanie błogosławieństw klanowych po ponownym otwarciu okna.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował zmianę sortowania błogosławieństw klanowych po zakupie jednego z nich.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował wychodzenie okna mapy poza ekran gry.
• [NI] Poprawiono chodzenie podczas używania przedmiotów dodających złoto.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie dymku nieistniejącego przedmiotu.
• [NI] Naprawiono błąd z inicjalizacją dialogu podczas przechodzenia przez drzwi.
• [NI] Naprawiono błędne pozycjonowanie się maskotki.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował cofanie postaci w przypadku szybkiego korzystania z przedmiotów.
• [NI] Naprawiono błędne porównywanie przedmiotu z nieistniejącym przedmiotem.
• [NI] Poprawiono błędną utratę eventów przez okna po ich przesunięciu na telefonach komórkowych.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie dużych wartości ammo i amount w depozycie.
• [NI] Poprawiono suwak w oknie minutnika, który nachodził na czasy.
• [NI] Naprawiono błędną zawartość okna klanów po przyjęciu sojuszu.
• [NI] Naprawiono zapisywanie się stanów tutoriala na przeglądarce Safari.
• [NI] Poprawiono pozycje maskotki w przypadku zmiany pozycji wynikającej z wymuszonej zmiany pozycji.
• [NI] Poprawiono zasięg działania funkcji klikania na niestandardowym kursorze.
• [NI] Naprawiono problem okien wychodzących za obszar gry.
• [NI] Poprawiono wygląd grafik okien na przeglądarkach firefox.
• [NI] Poprawiono zapętlenie lepszości broni jedno- i półtoraręcznych.
• [SI] Naprawiono błąd powodujący przerwanie gry przy próbie wysłania wiadomości przez system autokorekty.
• [SI] Naprawiono wywołanie okna recept podczas przesunięcia/usunięcia recepty.

DODANO:
• [silnik] Dodano klucz odpowiedzialny za określanie linii dialogowej, jako barter.
• [silnik] Dodano klucz odpowiedzialny za określenie waluty ceny przedmiotu.
• [silnik] Dodano możliwość podpięcia kilku outfitów do jednego przedmiotu.
• [silnik] Dodano możliwość wywołania panelu aktualności w przypadku bycia martwym.
• [silnik] Dodano wskazywanie przedmiotów, które są ofertą wymiany.
• [silnik] Dodano statystykę odpowiadająca za przeterminowanie przedmiotu.
• [silnik] Dodano informację o liczbie tych samych przedmiotów w podglądzie lootboxów.
• [silnik] Dodano pobieranie złota podczas rozpoczynania starć PVP.
• [silnik] Dodano blokadę grania na kilku światach jednocześnie.
• [silnik] Dodano możliwość zaproszenia sojusznika klanowego z całego obrębu lokacji.
• [silnik] Dodano immunitet na zapraszanie sojuszników klanowych w przypadku zaznaczenia opcji blokuj zaproszenia do drużyn spoza przyjaciół i klanu.
• [NI/SI] Dodano automatyczne uzupełnianie wymaganych składników w wymianach barterowych.
• [NI/SI] Dodano wyszarzenie przedmiotów niespełniających wymagań wymiany.
• [NI/SI] Dodano informację o liczbie przedmiotów możliwych do zdobycia z lootboxa w jego podglądzie.
• [NI/SI] Dodano komunikat o oczekiwaniu na wylogowywanie innej postaci.
• [NI] Dodano ikonę barteru do linii dialogowych, które prowadzą do wymiany.
• [NI] Dodano ikonę waluty przy cenie przedmiotu.
• [NI] Dodano odliczanie do ponownego użycia przedmiotów ze statystyką expires oraz timelimit.
• [NI] Dodano ikonę przeterminowania przedmiotu.
• [NI] Dodano dodatkową informację o umiejętności klanowej Aura Alchemika.
• [NI] Dodano ikony waluty w brakujące miejsca.
• [NI] Dodano ikonę agresywności potworów.
• [NI] Dodano miganie ikony zapisz w wyborze filtrów aukcji.
• [NI] Dodano możliwość zmiany przeciwnika za pomocą koła myszy.
• [NI] Dodano wyszarzanie wskazanych przedmiotów.
• [NI] Dodano obsługę Vue w dodatkach.

ZMIENIONO:
• [silnik] Zmieniono częstotliwość występowania efektów z czasowego (SA) na turowy.
• [silnik] Wyłączono modyfikatory łupów w miejscach, które nie są powiązane z łupem po walce.
• [silnik] Przyśpieszono proces wylogowania postaci.
• [silnik] Zmieniono współczynnik obrażeń od trucizny w broniach pomocnicznych z 0.45 na 0.21.
• [silnik] Zmieniono współczynniki we wzorze na niszczenie pancerza w przedmiotach.
• [silnik] Zmieniono zasady wyświetlania ofert możliwych do wykonania na bardziej restrykcyjne.
• [NI/SI] Odblokowano zmianę kart przeglądarki przy użyciu skrótu ctrl+liczba.
• [NI/SI] Przebudowano wygląd okna barteru.
• [NI] Zablokowano umieszczanie przedmiotów w sakwie do 25 poziomu doświadczenia.
• [NI] Zoptymalizowano zdobywanie poziomu.
• [NI] Usunięto odświeżanie gry podczas zdobywania poziomu.
• [NI] Zmieniono grafikę ikony przeźroczystości okien.
• [NI] Usunięto nagłówki w oknach podsumowania walki otchłani.
• [NI] Ukryto informację o wartości przedmiotów o typie złoto.
• [SI] Wyłączono interaktywność ikon emocji graczy.
_
Edytowany 13:47:48 2.6.2020 przez Ekipa Garmory
2020.06.02 12:01:46
Ocena: 13
cytuj | ID:44007756

Ekipa Garmory

300943
979
Wersja 1.25.1:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono błąd, który wyświetlał niepoprawne informacje o ilości punktów zdrowia podczas zdobycia poziomu po zakończonej walce.
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował przypisanie poziomu przedmiotu ze statystką adjustlvl wszystkim graczom, podczas pierwszego otworzenia barteru
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował zduplikowanie błogosławieństwa, gdy założymy je podczas, gdy aktywne jest wygaśniętę.
• [silnik] Naprawiono błędne zwracanie informacji o ilości posiadanego życia sojuszników w trakcie walki.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie się nazw kategorii w oknie barteru.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie scrollbara w dialogach.
• [SI] Poprawiono odświeżanie się przedmiotów po wykonaniu wymiany w oknie barteru.DODANO:
• [silnik] Dodano nowy klucz odpowiadający za informowanie, czy gracz dołączył do gry, czy wykonał odświeżenie gry.
• [silnik] Zlikwidowano nadpisywanie się czarów o tożsamym działaniu.
• [silnik] Dodano wyświetlanie zawartości recepty w podglądzie przedmiotu.
• [NI/SI] Dodano obsługę nowej linii w komunikatach gry.
• [NI/SI] Dodano wyświetlanie zawartości recept w podglądzie przedmiotu.
• [NI/SI] Dodano obsługę BBCODE we wszystkich elementach gry.
• [NI] Dodano możliwość dokładania przedmiotów do ofert wymiany.
• [NI] Dodano możliwość odznaczania wskazanych przedmiotów.
• [NI] Dodano obsługę minigry Crafting.ZMIENIONO:
• [silnik] Usunięcie parametru AID.
• [silnik] Zmodyfikowano sposób zwracania informacji o zadaniach.
• [silnik] Zmieniono mechanikę niszczenia energii i many.
• [silnik] Zmieniono obliczanie wartości bloku.
• [NI/SI] Usunięto wysyłanie parametru AID z zapytań gry.
• [NI/SI] Dostosowano klienty gry do nowych danych z zadań.
• [NI/SI] Dostosowano klienty gry do zmiany mechaniki niszczenia energii i many.
• [NI] Zmieniono sposób wyświetlania użytych przedmiotów w oknie barteru.
2020.06.24 12:10:35
MEDAL Ocena: 15
cytuj | ID:44065665

Ekipa Garmory

300943
979
W związku z reorganizacją projektów następuje zmiana numeracji. Od tej pory serwer gry, stary oraz nowy klient oraz inne elementy są wersjonowane osobno.
Serwer zachowuje część numeracji dotychczasowej i wersja 1.26.0.0 zostaje po prostu wersją 26.0.0. Pozostałe projekty startują od wersji 1.0.0. W niedalekiej przyszłości zmiany obejmą również serwer Experimental - więcej informacji wkrótce.

Nowy klient gry / wersja 1.1.0

• [FIX] Naprawiono działanie mechanizmu ruch+interakcja, gdy pod NPC znajdowały się drzwi.
• [FIX] Naprawiono nieaktualizowanie się ceny w sklepach po połączeniu przedmiotów.
• [FIX] Naprawiono sytuację, gdy okno przelogowywania pokazywało informację o niedostępności strony głównej.
• [FIX] Naprawiono znikanie podświetlenia recepty do wykonania po zamknięciu i otworzeniu okna.
• [FIX] Naprawiono wyświetlanie długich nazw lootboxów w oknie podglądu.
• [FIX] Poprawiono formatowanie tekstu w dymkach statystyk głównych.
• [FIX] Naprawiono wychodzące okno zadań i społeczności za obszar gry.

• [FEATURE] Dodano możliwość podglądu wszystkich strojów dostępnych w przedmiocie w oknie sklepu.
• [FEATURE] Dodano obsługę BBCODE w oknie dialogowym.

• [CHANGE] Umożliwiono chodzenie podczas otwartej książki.
• [CHANGE] Zmieniono treść komunikatu potwierdzającego usunięcie zestawu ramek przedmiotów.
• [CHANGE] Przeniesiono informację o niszczeniu energii i many do statystyk szczegółowych.
• [CHANGE] Wyłączono sztuczną zmianę nazw postaci na pisaną z wielkiej litery w rozwijanym menu.
• [CHANGE] Zmieniono kolejność wyświetlania rang klanowych na liście wyboru podczas nadawania rangi.
• [CHANGE] Dodano ignorowanie spacji podczas wpisywania ilości złota podczas wystawiania przedmiotu na sprzedaż w oknie aukcji.

Stary klient gry / wersja 1.1.0

• [FIX] Poprawiono literówki w oknie klanów.

• [FEATURE] Dodano obsługę BBCODE w oknie dialogowym.

• [CHANGE] Dodano ignorowanie spacji podczas wpisywania ilości złota podczas wystawiania przedmiotu na sprzedaż w oknie aukcji.
• [CHANGE] Zmieniono kolejność wyświetlania rang klanowych na liście wyboru podczas nadawania rangi.

Dodatki nowego klienta gry / wersja 1.1.0

• [FIX] Naprawiono brak dymku upływającej pozycji minutnika.

• [CHANGE] Zmieniono nazwę dodatku Zmienne ramki przedmiotów.

Margonem commons / wersja 1.1.0

• [FIX] Naprawiono brak nowej linii przed datą wygaśnięcia przedmiotu.
2020.07.07 13:24:52
Ocena: 13
cytuj | ID:44098307

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 08.07.2020

• [FEATURE] Dodano zadanie Historia Llacha i Paniki.
• [FEATURE] Dodano zadanie Pewnego razu w karczmie...
• [FEATURE] Dodano książkę "Demony przeszłości".
• [FEATURE] Zaktualizowano mapę świata gry.
• [FEATURE] Zaktualizowano listę koordynatów kamieni czerwonego smoka.
2020.07.08 10:24:47
MEDAL Ocena: 15
cytuj | ID:44100164

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 10.07.2020

• [FEATURE] Włączenie licytacji eventowej
• [FEATURE] Zmiany parametrów kolosów: Umibozu, Amaimon Soploręki, Vashkar, Hydrokora Chimeryczna.
2020.07.10 12:05:02
Ocena: 11
cytuj | ID:44104738

Ekipa Garmory

300943
979
Silnik gry / wersja 25.2.0

• [FIX] Naprawiono niedziałającą ochronę PVP podczas rozmowy z NPC.
• [FIX] Naprawiono możliwość wywołania okna będąc martwym w walce.
• [FIX] Naprawiono błąd umożliwiający sprawdzenie, czy heros znajduje się na danym polu, nie spełniając wymogu poziomu do widzenia go.

• [CHANGE] Zmieniono komunikat w przypadku zapraszania gracza do drużyny, który znajduje się już w naszej drużynie.

• [FEATURE] Dodano możliwość dostosowania się potwora do poziomu gracza.
2020.07.15 09:47:27
MEDAL Ocena: 18
cytuj | ID:44115864

Ekipa Garmory

300943
979
Silnik gry / wersja 25.2.1

• [FIX] Naprawiono błąd usuwający przedmioty z ekwipunku i torby.
2020.07.16 21:14:40
Ocena: 6
cytuj | ID:44121548

Ekipa Garmory

300943
979
Margonem Mini / wersja 1.4.1

• [CHANGE] Zmieniono opis statystyki blok_per

• [FIX] Naprawiono czarny ekran po wstrzymaniu aplikacji
• [FIX] Poprawiono tłumaczenia w logu walki dla endest i manadest
• [FIX] Poprawiono tłumaczenia dla dmg_hpp i spell-taken_dmg
• [FIX] Naprawiono błędnie działający zakup Staminy
• [FIX] Naprawiono blokowanie wykonania akcji w turowej walki po komunikacie
• [FIX] Naprawiono pozostającą grafikę przedmiotu w ekwipunku bez możliwości interakcji
• [FIX] Naprawiono wyświetlanie punktów kombinacji
• [FIX] Naprawiono wyświetlanie komunikatu o nieudanym rozpoczęciu walki
• [FIX] Naprawiono kolor trzeciego ciosu w logu walki
• [FIX] Naprawiono wyświetlenie battlesetów po przeładowaniu postaci
• [FIX] Naprawiono rozdawanie punktów zdolności po wielokrotnym otworzeniu tego okienka
• [FIX] Naprawiono wybieranie nieistniejącej torby na klucze
• [FIX] Naprawiono błędy przy otrzymaniu nieprawidłowych danych
2020.07.17 10:36:51
Ocena: 4
cytuj | ID:44122508

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 20.07.2020

• [FIX] Poprawiono działanie śledzenia w zadaniu [ZR: 91lvl] Grota Samotnych Dusz.

• [CHANGE] Zakończono wydarzenie Tropiciele Herosów.
• [CHANGE] Ujednolicono szablon ogników.
• [CHANGE] Usunięto wymóg posiadania klucza do wejścia na lokację Agia Triada.
• [CHANGE] Ustawiono niezniszczalny szablon zdobyczy potworom Bolita.
• [CHANGE] Poprawiono kolizję w Szlamowych Kanałach.
• [CHANGE] Zakończono XIII Sezon Smoczych Kuferków.

• [FEATURE] Dodano XIV Sezon Smoczych Kuferków.
• [FEATURE] Dodano nowe przejście łączące lokacje: Kopalnia Żółtego Kruszcu p.2 - sala 1 oraz Grota Samotnych Dusz p.6
Edytowany 10:16:13 20.7.2020 przez Ekipa Garmory
2020.07.20 10:00:53
Ocena: 12
cytuj | ID:44129799

Ekipa Garmory

300943
979
Nowy klient gry / wersja 1.2.0

• [FIX] Naprawiono brak porównywania przedmiotów w oknie podglądu ekwipunku gracza.
• [FIX] Naprawiono pozostające podświetlenie przy NPC, który z nami nie porozmawia.
• [FIX] Naprawiono brak przerwania chodzenia w przypadku zmiany karty.
• [FIX] Naprawiono skrypt odnajdowania drogi.
• [FIX] Naprawiono warstwę z kulą HP, która była przykrywana przez pasek umiejętności.
• [FIX] Naprawiono interakcję z NPC poprzez usunięcie z nich podziału na górę i dół grafiki.
• [FIX] Naprawiono błędną warstwę obrazka w liście nagród.
• [FIX] Brak suwaka przy pierwszym uruchomieniu okna klanów.

• [CHANGE] Zoptymalizowano filtr przeszukiwania przedmiotów w depozycie.
• [CHANGE] Zoptymalizowano otwieranie depozytu.
• [CHANGE] Zmieniono grafiki płci na znaki specjalne w oknie wyboru stroju.
• [CHANGE] Poprawiono opis statystyki npc_lootbon.
• [CHANGE] Poprawiono opis statystyki outfit_selector.

• [FEATURE] Dodano obsługę potworów z poziomem dopasowującym się do gracza.
• [FEATURE] Dodano style do tagów [table][td][th].
• [FEATURE] Dodano grafikę zastępczą niezaładowanej grafiki.

Dodatki nowego klienta gry / wersja 1.2.0

• [FIX] Naprawiono błędne przydzielanie czerwonego koloru w przypadku dodania nowego potwora na listę w minutniku.

Stary klient gry / wersja 1.2.0

• [FIX] Naprawiono brak przerwania chodzenia w przypadku zmiany karty.

• [CHANGE] Zmieniono grafiki płci na znaki specjalne w oknie wyboru stroju.
• [CHANGE] Poprawiono opis statystyki npc_lootbon.
• [CHANGE] Poprawiono opis statystyki outfit_selector.

• [FEATURE] Dodano style do tagów [table][td][th].
• [FEATURE] Dodano obsługę potworów z poziomem dopasowującym się do gracza.
2020.07.22 10:18:00
Ocena: 5
cytuj | ID:44134856

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 24.07.2020

• [CHANGE] Zaktualizowano mapy: Nawiedzony Jar, Mroczny Przesmyk, Zapomniany szlak.
• [CHANGE] Zaktualizowano mapę świata gry.

• [FEATURE] Uaktywniono mini-event lipcowy.
2020.07.24 10:02:35
Ocena: 4
cytuj | ID:44139852

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 27.07.2020

• [CHANGE] Wyłączono mini-event lipcowy.
Edytowany 10:10:51 27.7.2020 przez Ekipa Garmory
2020.07.27 10:00:10
Ocena: 7
cytuj | ID:44147053

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 30.07.2020

• [CHANGE] Przeniesiono wymiany zezwoleń u Tharina na barter.

• [FEATURE] Wprowadzono wydarzenie Wakacje 2020.
• [FEATURE] Przywrócono wymianę przedmiotów z XII sezonu smoczych kuferków.
2020.07.30 11:13:18
Ocena: 6
cytuj | ID:44154166

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 03.08.2020

• [CHANGE] Szybkość ataku kolosów i tytanów z wydarzenia wakacyjnego została obniżona (od 10-30%).
• [CHANGE] James Allison przenosi z mapy z kolosem/tytanem do odpowiedniego przedsionka zamiast na mapę główną.
• [CHANGE] Wprowadzono drobne poprawki do szablonów łupów orłów i wywern.

• [FEATURE] Dodano 2 nowe chowańce do sklepu Anne Bonny.
• [FEATURE] Dodano wymianę chowańca Krab Antek do Anne Bonny.
• [FEATURE] Dodano teleport na Wyspę Mygaard do sklepu William Dampier w Prowizorycznej Karczmie Williama.
• [FEATURE] Dodano darmowy pakiet do okna aktualności z teleportami na Wyspę Mygaard.
2020.08.03 11:57:16
MEDAL Ocena: 19
cytuj | ID:44165642

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 06.08.2020

• [FEATURE] Dodano zadanie Niebezpieczeństwa Pustyni Shaiharrud.
• [FEATURE] Dodano możliwość wymiany przedmiotów ze smoczych kuferków sezon IX-XIII.
• [FEATURE] Dodano sklep z przedmiotami do tworzenia strojów u Zielonej Maszkary.
• [FEATURE] Dodano możliwość tworzenia strojów na stałe u Zielonej Maszkary.
Edytowany 11:05:51 6.8.2020 przez Ekipa Garmory
2020.08.06 11:01:52
Ocena: -2
cytuj | ID:44172253

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 07.08.2020

• [CHANGE] Aktualizacja potworów: Zbiry, Ghule, Wilcze Plemię, Orki, Zbójcy, Bazyliszki.

• [FEATURE] Dodano nowe zadanie do wydarzenia Wakacje 2020.
2020.08.07 10:59:59
Ocena: 6
cytuj | ID:44174441

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 10.08.2020

• [FEATURE] Dodano nowe zadanie do wydarzenia Wakacje 2020.
• [FEATURE] Zaktualizowano listę koordynatów kamieni czerwonego smoka.

• [CHANGE] Sklep z przeklętymi broniami dostępny jest u Wellby Głazomiotka. Przedmioty od teraz same dopasowują się do poziomu naszej postaci.


Serwer gry / 10.08.2020

• [CHANGE] Domyślne uruchamianie nowego interfejsu na wszystkich światach w przypadku pierwszego wejścia do gry.
Edytowany 16:09:34 10.8.2020 przez Ekipa Garmory
2020.08.10 11:01:26
Ocena: -3
cytuj | ID:44180127

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 12.08.2020

• [FEATURE] Dodano dwa nowe zadania do wydarzenia Wakacje 2020.
• [FEATURE] Dodano wymianę ulepszeń do outfitów u Zielonej Maszkary.
Edytowany 11:03:23 12.8.2020 przez Ekipa Garmory
2020.08.12 11:02:17
Ocena: 1
cytuj | ID:44185489

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 13.08.2020

• [FIX] Poprawa błędu z potworami dostosowującymi poziom do gracza.
2020.08.13 10:00:42
Ocena: -7
cytuj | ID:44187261

Ekipa Garmory

300943
979
Silnik gry / wersja 25.2.2

• [FIX] Poprawa błędu związanego z odbieraniem nagrody przez dialog.
2020.08.18 19:18:13
Ocena: -10
cytuj | ID:44215686

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 20.08.2020

• [CHANGE] Zmieniono mapy: Nizina Wieśniaków, Gościniec Bardów, Pieczara Niepogody, Lazurytowa Grota, Labirynt Wyklętych, Siedziba Szajki, Pieczara Czaszek.
• [CHANGE] Zaktualizowano mapę świata gry.
• [CHANGE] Zaktualizowano koordynaty kamieni i zwojów czerwonego smoka.

• [FEATURE] Dodano dwa nowe poziomy trudności kolosów wakacyjnych: trudny oraz mistrzowski.
• [FEATURE] Dodano nowe mapy: Pieczara Niepogody p.5, Lazurytowa Grota - sala.
Edytowany 11:41:37 20.8.2020 przez Ekipa Garmory
2020.08.20 11:32:10
MEDAL Ocena: 33
cytuj | ID:44219524

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 28.08.2020

• [FEATURE] Wprowadzono mini-wydarzenie sierpniowe.
2020.08.28 10:00:36
Ocena: 3
cytuj | ID:44233545

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 31.08.2020

• [CHANGE] Zakończono mini-wydarzenie sierpniowe.

• [FEATURE] Wprowadzono wydarzenie Aura Alchemika.
2020.08.31 10:34:16
Ocena: -5
cytuj | ID:44238699

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 01.09.2020

• [CHANGE] Zakończono letnie wydarzenie.
• [CHANGE] Odblokowano dostęp do sklepu ze strojami u Psorki Jareni.
2020.09.01 10:02:52
Ocena: 5
cytuj | ID:44240163

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 04.09.2020

• [FIX] Naprawiono błędne prowadzenie gracza w zadaniu Udowodnij swe męstwo na arenie.

• [CHANGE] Wycofano zadania Strzeż się oszustów!; Wykorzystaj w praktyce wiedzę zdobytą u Gebriosa.

• [FEATURE] Wprowadzono wydarzenie Tropiciele Herosów.
2020.09.04 10:02:18
Ocena: 4
cytuj | ID:44244634

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 08.09.2020

• [CHANGE] Zakończono wydarzenie Tropiciele Herosów.
• [CHANGE] Wycofano NPC związane z letnim wydarzeniem.
2020.09.08 09:59:56
Ocena: 0
cytuj | ID:44250742

Ekipa Garmory

300943
979
Silnik gry / wersja 26.0.0

• [FIX] Naprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie oferty w barterze, w przypadku zbyt wielu ofert.
• [FIX] Naprawiono błąd, który wykonywał wiele kopii przedmiotu odnawialnego w przypadku podniesienia go przez wielu graczy.
• [FIX] Naprawiono błąd, który zawieszał błogosławienie gracza gdy znajdował się w stanie nieaktywności.
• [FIX] Naprawiono błąd dodatkowego logu po zakończonej walce.
• [FIX] Naprawiono błąd, który powodował ponowne otworzenie się depozytu.
• [FIX] Naprawiono błąd zduplikowanego ekwipunku w aplikacji MargonemMini.

• [CHANGE] Wyłączono przezroczyste grafiki Elit II.
• [CHANGE] Zmieniono typ informacji o posiadanym przez gracza błogosławieństwie.
• [CHANGE] Zmieniono sposób informowania o zakończeniu podziału łupu.
• [CHANGE] Poprawiono literówkę związaną z ujemnymi wartościami dodawanego wyczerpania.
• [CHANGE] Zmieniono logikę związaną z początkiem gry.
• [CHANGE] Umożliwiono nakładanie błogosławieństw na innych członków Karmazynowego Bractwa.
• [CHANGE] Zablokowano możliwość odrzucenia łupu z przedmiotów typu lootbox.
• [CHANGE] Umożliwiono aktywowanie talizmanów z poziomu sakwy.

• [FEATURE] Dodano informację, że inny gracz będący zalogowany jako zastępca nie może handlować.
• [FEATURE] Dodano możliwość omijania potwora, gdy inny gracz prowadzi z nim walkę.

Nowy klient gry / wersja 3.0.0

• [FIX] Naprawiono przedwczesne znikanie okna łupu.
• [FIX] Naprawiono błąd, który powodował błędne ustawianie wielkości mapy oraz kolizji.
• [FIX] Naprawiono brak logu walki, po szybkiej walce.
• [FIX] Naprawiono niewyświetlanie się potworów z elastycznym poziomem na podręcznej mapie.
• [FIX] Poprawiono wyświetlanie się suwaka, gdy nie był potrzebny w oknie klanów.
• [FIX] Poprawiono przenoszenie przedmiotów z okna łupów do torby.
• [FIX] Naprawiono automatyczne potwierdzanie łupu po walce, w której polegliśmy.
• [FIX] Poprawiono zamykanie się okna mistrzostwa walk.
• [FIX] Poprawiono niechciane przesuwanie się ikon umiejętności podczas nauki umiejętności.
• [FIX] Naprawiono brak tipu umiejętności w oknie walki.
• [FIX] Poprawiono tło i belkę w zakładce skarbiec w oknie klanu.
• [FIX] Poprawiono podwojone informacje o postaciach w oknie przelogowywacza.
• [FIX] Naprawiono zbyt szybką próbę opuszczenia lokacji.
• [FIX] Dodano brakujące tłumaczenia w oknie bartertu.
• [FIX] Naprawiono brak suwaka po edycji rangi klanowej.
• [FIX] Naprawiono pozostające podświetlenie w przypadku zmiany wybrania miejsca docelowego dojścia.
• [FIX] Poprawiono pozostający wskaźnik ruchu na mapie, w przypadku zmiany lokacji.
• [FIX] Naprawiono przenoszenie nagrobków z innych lokacji.
• [FIX] Poprawiono nachodzenie mapy na filtr w podręcznej mapie.
• [FIX] Poprawiono powolne ładowanie grafik w oknie predykcji tur.

• [CHANGE] Usunięto menu kontekstowe z potworów o randze Elita II.
• [CHANGE] Przywrócono tip potworów z rangą Elita II.
• [CHANGE] Zmieniono opis statystyki adddmg_fire-perw.
• [CHANGE] Zmieniono wygląd tabel dyplomacji w oknie klanów.
• [CHANGE] Zmieniono wygląd dialogów i dymków.
• [CHANGE] Odblokowano możliwość pobłogosławienia gracza będącego w Karmazynowym Bractwie.
• [CHANGE] Zmieniono wygląd okna łupów dla przedmiotów zdobytych z przedmiotów o typie lootbox.

• [FEATURE] Dodano podświetlenie wygasających kluczy.
• [FEATURE] Dodano ikonę profesji do funkcji pokazania eq.
• [FEATURE] Dodano możliwość automatycznego omijania potwora, gdy ktoś prowadzi z nim walkę.
• [FEATURE] Dodano opcję zdejmij, do założonego błogosławieństwa.

Stary klient gry / wersja 2.0.0

• [FIX] Naprawiono brak możliwości zaproszenia do drużyny sojusznika klanowego.
• [FIX] Poprawiono wyświetlanie warstw graczy w walce.
• [FIX] Naprawiono parser BBCODE w oknie klanów.
• [FIX] Naprawiono błąd związany z niemożnością wykonania akcji po użyciu zwojów przywołania (np. depozytu).
• [FIX] Zablokowano możliwość ustawienia stylu w logu klanowym.

• [CHANGE] Zmieniono opis ujemnej wartości trucizny.
• [CHANGE] Zmieniono wygląd okna łupów dla przedmiotów zdobytych z przedmiotów o typie lootbox.
• [CHANGE] Zmieniono opis przedmiotów z generowaną wartością leczenia.
• [CHANGE] Zmieniono opis statystyki adddmg_fire-perw.
• [CHANGE] Przywrócono tip potworów z rangą Elita II.
• [CHANGE] Odblokowano możliwość pobłogosławienia gracza będącego w Karmazynowym Bractwie.
• [CHANGE] Usunięto podwójne filtrowanie w receptach.

• [FEATURE] Dodano oznaczenie aktywnej oferty w oknie barteru.
• [FEATURE] Dodano możliwość automatycznego omijania potwora, gdy ktoś prowadzi z nim walkę.

Margonem Commons / wersja 2.0.0

• [FIX] Poprawiono separatory w tipach przedmiotów.
• [FIX] Poprawiono wyświetlanie ujemnych wartości trucizn.

• [CHANGE] Zmieniono opis ujemnej wartości trucizny.
• [CHANGE] Zmieniono opis talizmanów.

Zawartość gry / Synchronizacja 09.09.2020

• [CHANGE] Zmieniono zadanie Przeszłość - stąd się bierze nasza siła.
• [CHANGE] Poprawiono przedmioty zdobywane z Astratusa.
• [CHANGE] Rozdzielenie szablonów zdobyczy trzeszczy.
• [CHANGE] Zdjęto blokadę poziomową na drzwiach do Karka-Han z Nekropolii.
• [CHANGE] Zmieniono miejsce odnowienia graczy z niskim poziomem.
• [CHANGE] Rozgrupowano potwory w więzieniu Mulusów.
• [CHANGE] Zwiększono szansę na drugi i trzeci przedmiot z torby Alchemika.
• [CHANGE] Zaktualizowano mapę świata.

• [FEATURE] Przearanżowano wioskę startową.
• [FEATURE] Dodano zadanie Historia widmowej damy.
2020.09.09 09:55:56
MEDAL Ocena: 31
cytuj | ID:44252179

Ekipa Garmory

300943
979
Nowy klient gry / wersja 3.0.1

• [FIX] Naprawiono wyświetlanie potworów na podręcznej mapie.
• [FIX] Naprawiono znikające grafiki przedmiotów w sklepach.
2020.09.10 10:37:24
Ocena: 1
cytuj | ID:44253827

Ekipa Garmory

300943
979
Silnik gry / Wersja 26.0.1

• [FIX] Naprawiono błąd powodujący nieaktualizowanie się informacji o posiadanym przez graczu błogosławieństwie.

Zawartość gry / Synchronizacja 11.09.2020

• [FEATURE] Wprowadzono wrześniową promocję sklepu u Roana.
• [FEATURE] Dodano lokację przeznaczoną dla graczy, którzy stracili poziom na świecie Berufs.
2020.09.11 11:01:43
Ocena: 3
cytuj | ID:44255474

Ekipa Garmory

300943
979
Zawartość gry / Synchronizacja 14.09.2020

• [FIX] Naprawiono błędny pytajnik nad sprzedawcą Semrenem.
• [FIX] Naprawiono sytuację mogącą powodować brak strzał przed rozpoczęciem walki w jaskini w Wiosce Startowej.

• [CHANGE] Przywrócono domyślną wartość skupu przedmiotów o sprzedawcy Roana.
• [CHANGE] Zwiększono asortyment Zagubionego Jacka (tylko Berufs).
• [CHANGE] Umożliwiono wywołanie depozytu oraz skrzynki pocztowej u Zagubionego Jacka (tylko Berufs).
2020.09.14 10:07:58
Ocena: -3
cytuj | ID:44259879

Ekipa Garmory

300943
979
Nowy klient gry / wersja 3.0.2

• [FIX] Naprawiono niewyświetlanie się okna z zagadką.
2020.09.15 10:57:22
Ocena: 3
cytuj | ID:44261230

Ekipa Garmory

300943
979
Silnik gry / Wersja 26.0.2

• [FIX] Serwisowa aktualizacja gry.
2020.09.17 16:14:51
Ocena: 7
cytuj | ID:44264349

Temat zamknięty, nie można w nim pisać postów

Forum Margonem > Aktualności > Log zmian

Podaj powód dlaczego oceniasz post na

Pozostało ważnych głosów na dziś: 0, po przekroczeniu limitu
Twój głos pokaże się przy wiadomości, ale nie doliczy się do reputacji gracza.


* pole nieobowiązkoweLimit znaków 0/50

Zgłoszenie postu do moderacji.
Poniżej możesz podać powód Twojego zgłoszenia.

Pamiętaj, że za bezsensowny komentarz możesz otrzymać knebla i stracić swoją reputację.

Limit znaków 0/150

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
AND grp=0