Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  

Forum Margonem > Poradniki > Regulamin dot. grafik indywidualnych

[zamknięty] [Przeszukaj temat] [Dodaj do ulubionych]
Koniec strony Strona: [1]

Lordz

3003702
10402

REGULAMIN DOTYCZĄCY WPROWADZANIA GRAFIK STROJÓW INDYWIDUALNYCH PRZEZ GRACZY:


I. Wymagania techniczne:

+ grafika musi zostać wykonana w technice pixelart
+ grafika musi być zapisana w formacie GIF
+ grafika musi posiadać przezroczyste tło
+ grafika nie może przekraczać 64kB wagi pliku
+ grafika nie może przekraczać rozmiaru jednej klatki ruchu 32x48 px (szerokość x wysokość)
+ grafika powinna składać się z 4 kolumn i 4 rzędów w rozmiarze 128x192 px całościowo (szerokość x wysokość)
+ szerokość wszystkich kolumn oraz wysokość wszystkich rzędów musi być taka sama
+ grafika może posiadać dowolną ilość animacji dopóki nie przekracza 64kB
+ grafika postaci nie może opierać się na innych wyglądach indywidualnych ani na strojach z Karmazynowego Bractwa
+ grafika nie może opierać się na strojach premium
+ grafika nie może opierać się na strojach dostępnych z loterii eventowych ani innych strojach pochodzących ze źródeł które są związane z ofertą premium
+ grafika może opierać się na strojach profesji
+ grafika postaci nie powinna być wykonana w przesadnie jaskrawych kolorach, ani zawierać stroboskopowych animacji
+ postać nie może być przezroczysta na okres dłuższy niż 0.5 sekundy. Animacje znikania są dopuszczalne tylko i wyłącznie poniżej tego czasu.
+ grafika bądź jej element nie może pochodzić z RPG Makera;

II. Wymagania fabularne:

+ przedstawiona postać musi wpisywać się w klimat średniowiecznego fantasy i/lub epok od starożytności do XVI wieku
+ postać musi przedstawiać jedną z ras występujących w świecie Margonem. Dokładny spis ras z przykładami i dostępnymi odcieniami skóry/futra dostępny jest niżej.
+ podana niżej grafika prezentująca dostępne odcienie skóry ma charakter przykładowy - więcej informacji znajduje się bezpośrednio w pobliżu grafiki.
+ postaci posiadające futro muszą mieć odcień futra występującego w naturze
+ postać może posiadać atrybuty niezwiązane ze swoją rasą (typu: lisie uszy na kobiecej głowie) pod warunkiem, że nie łamią one innych punktów regulaminu. Wszelkie większe urozmaicenia mogą pojawiać się jako element integralnej ozdoby ubioru/zbroi (np. skrzydła husarii)
+ postać nie może latać/pełzać/lewitować i musi przestrzegać ogólnych zasad poruszania się jak w innych strojach niebędących strojami z oferty premium bądź oferty eventowej
+ grafika postaci nie może sugerować pochodzenia z innej epoki niż zaznaczone wyżej, np. posiadać mieczy świetlnych bądź broni palnej bardziej nowoczesnej niż występująca w grze
+ grafika nie może przedstawiać więcej niż jedną postać, ani dodatkowych chowańców/organizmów
+ postać nie może przemieniać się w zwierzęta/przedmioty
+ postać może przemieniać się w inną dostępną rasę jeśli nie łamie to innego punktu regulaminu.


Dostępne rasy:
+ człowiek i wszelkie człowiekowate (hobbici, krasnale, wampiry)
+ elfy
+ gobliny
+ gnomy
+ orkowie
+ jaszczuroludzie z Mythar
+ tolloki
+ kotołaki
+ satyr
+ koboldy
+ psowate humanoidy, czyli wilkołaki i gnolle
+ mini-furbole
+ mini-minotaur


III. Prawa autorskie:

+ dostarczenie grafiki uznaje się za tożsame z potwierdzeniem faktu posiadania praw przez gracza dostarczającego grafikę i na dostarczającym ciążą wszelkie związane z tym konsekwencje
+ w przypadku zgłoszenia kradzieży i/lub plagiatu przez osoby trzecie, popartego niezbitymi dowodami, świadczącego o nieposiadaniu przez dostarczającego wymaganych praw do dostarczonej grafiki, gracz dostarczający ponosi całą odpowiedzialność za bezprawne rozporządzanie nie swoją grafiką, a administracja gry bezzwłocznie usunie grafikę z gry i zwróci SŁ na konto gracza
+ zgodnie z wyżej wymienionymi punktami, weryfikacja czy grafika nie jest kradziona lub nie jest plagiatem leży w gestii gracza
+ administracja udostępnia graczom wersje bazowe strojów i zezwala na modyfikację ich na potrzeby wykorzystania w grze Margonem MMORPG
+ użycie wyżej wymienionych strojów poza grą Margonem MMORPG jest uznawane za bezprawną kradzież
+ w przypadku otrzymania zgłoszenia popartego niezbitymi dowodami (analogicznie do innych zgłoszeń), iż gracz handluje grafikami kradzionymi z bazy danych gry MMORPG Margonem określonych jako grafiki indywidualne w formie bezprawnie przerobionej lub nie, zostanie on ukarany blokadą konta zgodnie z zapisem o oszustwie z Taryfikatora. W przypadku zgłoszeń w których autorem przeróbki lub oszustem jest osoba niezwiązana z grą, za winowajcę jest uznawany zgłaszający jako osoba niestosująca się do regulaminu dot. grafik indywidualnych


IV. Wprowadzenie stroju:

+ gracz dostarcza grafikę, po wykupieniu odpowiedniego pozwolenia, poprzez panel kontaktowy
+ grafika zostanie zweryfikowana przez kompetentną osobę pod kątem spełniania wymagań technicznych i fabularnych stawianych przez administrację i może zostać odrzucona jeśli nie będzie spełniała określonych wymagań
+ w związku z wyżej wymienionymi powodami administracja zastrzega sobie prawo do odrzucenia grafiki stroju indywidualnego bez konieczności podawania przyczyny
+ gracz posiada 7 dni na darmowe wprowadzenie poprawek do grafiki postaci
+ przykład stroju indywidualnego znajduje się tutaj
+ jeśli gracz nie wykonał grafiki samodzielnie musi podać dane autora
+ w przypadku wątpliwości czy dana grafika i/lub pomysł spełnia wymagania techniczne bądź fabularne gracz powinien skonsultować grafikę i/lub pomysł poprzez panel kontaktowy
+ wszelkie transakcje między graczami są sprawą zewnętrzną, niezwiązaną z grą, dlatego firma nie będzie ingerować w tego typu sprawy
+ w przypadku przekazywania praw do grafik, np. poprzez sprzedaż stroju innemu graczowi, obydwie strony powinny powiadomić o tym administrację poprzez panel kontaktowy, w celu uniknięcia oskarżenia o kradzież lub plagiat.

App.1: Strój Klanowy:
Przygotowane 2 wersje stroju (damska i męska) trzeba dostarczyć SMG poprzez Panel Kontaktowy, oraz posiadać 60000SŁ SŁ w skarbcu klanowym. Dla światów Nerthus, Pandora i prywatnych obowiązuje cena 45000SŁ. Strój klanowy nie może posiadać żadnych atrybutów (np.: miecz w dłoni, łuk na plecach), reszta wymagań jest analogiczna do strojów indywidualnych.

App.2: Jak wprowadzić strój indywidualny do gry?
Napisz na panel kontaktowy w zakładce "Usługi za Smocze Łuski".
Prześlij grafikę stroju. Wykup pozwolenie na wprowadzenie indywidualnego outfitu u Alerony w Ratuszu Karka-han na świecie i postaci na której chcesz posiadać strój.
Proszę pamiętać, że odpowiedzialność za to czy grafika nie jest plagiatem bierze gracz kupujący strój.
Administracja zajmuje się tylko wprowadzaniem grafik do gry i sprawdzaniem specyfikacji czy są one zgodne z naszymi wymaganiami.
Koszt to 11200 SŁ.




Więcej informacji o usługach za Smocze łuski znajdziecie tutaj.

Dostępne odcienie skór: *

* Grafika ma charakter demonstracyjny. Gracz nie musi wykorzystywać identycznego odcienia, może być to odcień zbliżony. Przykładowo podany odcień ciemnoskóry wpada w fiolet, jednak gracz może stworzyć postać o odcieniu wpadającym w brąz. Nie może jednak stworzyć odcienia zupełnie niepodobnego do żadnego z podanych odcieni, np. postaci wściekle różowej o wysokim nasyceniu. Postaci z futrem powinny mieć kolor futra występujący w naturze.


Grafiki źródłowe:













_
Edytowany 06:16:03 17.11.2016 przez Lordz
Edytowany 14:17:33 24.2.2017 przez Lordz
Edytowany 10:26:52 3.3.2021 przez Grzybb
Edytowany 20:07:31 22.3.2022 przez Grzybb
Edytowany 00:16:53 23.4.2022 przez Grzybb
Edytowany 00:17:51 23.4.2022 przez Grzybb
2016.09.26 08:12:26
Ocena: 6
cytuj | ID:37069973

Lordz

3003702
10402

REGULAMIN DOTYCZĄCY WPROWADZANIA GRAFIK PRZEDMIOTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEZ GRACZY:


I. Wymagania techniczne:

+ grafika musi zostać wykonana w technice pixelart
+ grafika musi być zapisana w formacie GIF
+ grafika musi posiadać przezroczyste tło
+ grafika nie może przekraczać 15kB wagi pliku
+ grafika nie może przekraczać rozmiaru jednej klatki ruchu 32x32 px (szerokość x wysokość)
+ grafika powinna zachowywać 1px marginesu na ramkę unikalności przedmiotu, tj. jej faktyczna wielkość powinna wynosić 30x30px max. (szerokość x wysokość)
+ grafika może posiadać dowolną ilość animacji dopóki nie przekracza 15kB
+ grafika przedmiotu nie powinna być wykonana w przesadnie jaskrawych kolorach, ani zawierać stroboskopowych animacji
+ grafika bądź jej element nie może pochodzić z RPG Makera;
+ przedmiot musi posiadać zamknięty, czarny kontur;

II. Wymagania fabularne:

+ przedstawiona rzecz musi wpisywać się w klimat średniowiecznego fantasy i/lub epok od starożytności do XVI wieku
+ grafika przedmiotu nie może sugerować pochodzenia z innej epoki niż zaznaczone wyżej, np. posiadać mieczy świetlnych bądź broni palnej bardziej nowoczesnej niż występująca w grze


III. Prawa autorskie:

+ dostarczenie grafiki uznaje się za tożsame z potwierdzeniem faktu posiadania praw przez gracza dostarczającego grafikę i na dostarczającym ciążą wszelkie związane z tym konsekwencje
+ w przypadku zgłoszenia kradzieży i/lub plagiatu przez osoby trzecie, popartego niezbitymi dowodami, świadczącego o nieposiadaniu przez dostarczającego wymaganych praw do dostarczonej grafiki, gracz dostarczający ponosi całą odpowiedzialność za bezprawne rozporządzanie nie swoją grafiką, a administracja gry bezzwłocznie usunie grafikę z gry i zwróci SŁ na konto gracza
+ zgodnie z wyżej wymienionymi punktami, weryfikacja czy grafika nie jest kradziona lub nie jest plagiatem leży w gestii gracza
+ administracja udostępnia graczom grafiki ogólnodostępnych przedmiotów i zezwala na modyfikację ich na potrzeby wykorzystania w grze Margonem MMORPG jako przedmioty indywidualne



IV. Wprowadzenie przedmiotu:

+ gracz dostarcza grafikę, po wykupieniu odpowiedniego pozwolenia, poprzez panel kontaktowy
+ grafika zostanie zweryfikowana przez kompetentną osobę pod kątem spełniania wymagań technicznych i fabularnych stawianych przez administrację i może zostać odrzucona jeśli nie będzie spełniała określonych wymagań
+ w związku z wyżej wymienionymi powodami administracja zastrzega sobie prawo do odrzucenia grafiki przedmiotu indywidualnego bez konieczności podawania przyczyny
+ jeśli gracz nie wykonał grafiki samodzielnie musi podać dane autora
+ w przypadku wątpliwości czy dana grafika i/lub pomysł spełnia wymagania techniczne bądź fabularne gracz powinien skonsultować grafikę i/lub pomysł poprzez panel kontaktowy
+ wszelkie transakcje między graczami są sprawą zewnętrzną, niezwiązaną z grą, dlatego firma nie będzie ingerować w tego typu sprawy
+ w przypadku przekazywania praw do grafik, np. poprzez sprzedaż grafiki innemu graczowi, obydwie strony powinny powiadomić o tym administrację poprzez panel kontaktowy, w celu uniknięcia oskarżenia o kradzież lub plagiat.


App.1: Jak wprowadzić przedmiot indywidualny do gry?
Dowolna nazwa i typ przedmiotu neutralny. Dla neutralnych +375/1125/2250SŁ za typ przedmiotu unikat, heroik, legendarny. W przypadku innym niż przedmiot neutralny nazwa i grafika są zmieniane w przedmiocie posiadanym przez gracza w ekwipunku. Nie można wybierać ani statystyk, ani wymaganego poziomu przedmiotu, ponieważ jako neutralny nie będzie on stanowić elementu ekwipunku. Przedmiotów z indywidualną grafiką nie można wystawiać na aukcję.



Edytowany 15:11:47 19.4.2017 przez Lordz
Edytowany 18:01:24 26.4.2017 przez Lordz
Edytowany 11:28:41 4.5.2017 przez Lordz
Edytowany 15:53:09 31.5.2018 przez Lordz
2016.11.18 11:34:39
Ocena: 3
cytuj | ID:37518368

Lordz

3003702
10402
Ze względu na falę oszustw związanych z grafikami indywidualnymi tj. handel kradzionymi grafikami i/lub plagiatowanie grafik należących do innych osób podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zapisu mającego na celu ochronę wprowadzonych już grafik indywidualnych w formie następującej:

Regulamin dot. grafik indywidualnych:
+ w przypadku otrzymania zgłoszenia popartego niezbitymi dowodami (analogicznie do innych zgłoszeń), iż gracz handluje grafikami kradzionymi z bazy danych gry MMORPG Margonem określonych jako grafiki indywidualne w formie bezprawnie przerobionej lub nie, zostanie on ukarany blokadą konta zgodnie z zapisem o oszustwie z Taryfikatora. W przypadku zgłoszeń w których autorem przeróbki lub oszustem jest osoba niezwiązana z grą, za winowajcę jest uznawany zgłaszający jako osoba niestosująca się do regulaminu dot. grafik indywidualnych


W ciągu ostatnich tygodni na panelu kontaktowym pojawiła się spora liczba zgłoszeń, gdzie gracz A chciał wprowadzić sobie strój indywidualny odkupiony od gracza X, którego gracz X miał być autorem. W procesie postępowania okazywało się, że gracz X oszukał gracza A sprzedając mu grafikę kradzioną z bazy strojów indywidualnych, która należała do innego gracza lub splagiatował grafikę wykonaną przez jednego z popularnych grafików, a niezwiązanych z administracją jako pracownik. Choć firma nie ma podstaw by chronić grafiki niezwiązane z grą (np. plagiatowanych strojów z RPG Makera) to jednak postanowiliśmy chronić te grafiki, które zostały już wprowadzone do gry i są niejako jej częścią. W kwestii czy strój jest plagiatem czy daleko idącym odwzorowaniem decyzja będzie podporządkowana ocenie grafika, zaś przypadki tzw. plagiatu własnego, tj. kopiowanie grafiki tego samego twórcy i sprzedawanie jej jako osobne dzieło nie będzie brane pod uwagę ze względu na delikatną naturę tego typu przypadków.* Jeśli chodzi o autorstwo "kolegi niezwiązanych z Margonem", to wtedy odpowiedzialność spada na zgłaszającego, który według regulaminu ma upewnić się, iż praca nie jest plagiatem lub nie pochodzi z kradzieży. W przypadku roszczeń dot. prac nie będących częścią bazy grafik indywidualnych gry MMORPG Margonem firma, zgodnie z powyższym regulaminem, przekieruje daną osobę lub instytucję do gracza, który zgłosił grafikę do której nie miał nabytych praw. Przypominam, iż zgłaszający ma obowiązek podać autora grafiki przy zgłoszeniu na panelu kontaktowym. Zgłoszenia pozbawione tej informacji nie będą rozpatrywane!



* W prawie polskim w przypadku pozwu o plagiat samego siebie konieczne jest przedłożenie opinii zespołu specjalistów, co jest stosowane najczęściej w przypadku większych zamówień typu pomniki lub inne elementy architektoniczne. Z racji stosunkowo niskiej wartości dzieł pixelartowych pozostawiamy to w gestii zamawiającego, który powinien sam zadbać o jakość pracy usługodawcy z którym się kontaktuje.

_
W przypadku uwag dot. nowego zapisu lub pomysłów na usprawnienie regulaminu proszę o kontakt poprzez Panel kontaktowy lub w jednym z tematów na forum dot. zmian lub grafik indywidualnych.
_
Edytowany 14:42:50 24.2.2017 przez Lordz
2017.02.24 14:37:13
MEDAL Ocena: 49
cytuj | ID:38428519
Początek strony Strona: [1]

Temat zamknięty, nie można w nim pisać postów

Forum Margonem > Poradniki > Regulamin dot. grafik indywidualnych

Podaj powód dlaczego oceniasz post na

Pozostało ważnych głosów na dziś: 0, po przekroczeniu limitu
Twój głos pokaże się przy wiadomości, ale nie doliczy się do reputacji gracza.


* pole nieobowiązkoweLimit znaków 0/50

Zgłoszenie postu do moderacji.
Poniżej możesz podać powód Twojego zgłoszenia.

Pamiętaj, że za bezsensowny komentarz możesz otrzymać knebla i stracić swoją reputację.

Limit znaków 0/150

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
AND grp=0